Month: Październik

W jakich diecezjach przyjęto instrukcję KEP o wystąpieniu z Kościoła?

W pilotażowej sprawie prowadzonej przez wystap.pl w sprawie tzw. „wystąpienia po włosku” Biuro GIODO zapytało proboszcza Jana Piotrowskiego z Nowego Sącza jaki status posiada skarżący w świetle przepisów odnoszących się do jego przynależności do Kościoła Katolickiego, w szczególności czy została wszczęta lub zakończona procedura w sprawie wystąpienia z Kościoła a jeżeli tak, w oparciu o

[ Read More ]

Kościół hiszpański do Zapatero: nie wprowadzajcie prawa do wystąpienia

Dwa kraje w Europie gdzie do tej pory trwała zażarta walka o podporządkowanie Kościoła katolickiego ustawie o ochronie danych osobowych to jednocześnie dwa kraje katolickie – Włochy i Hiszpania. We Włoszech udało się to ostatecznie wygrać w 2003 roku, kiedy ksiądz, który wcześniej chciał się procesować w sądzie z włoskim odpowiednikiem GIODO wysłał Giovanniemu C.

[ Read More ]

Episkopat Hiszpanii szykuje się do bitwy

Po tym jak prawo do „wystąpienia po włosku” zablokował w Hiszpanii Sąd Najwyższy, rząd Luisa Zapatero zapowiedział wprowadzenie go „bocznymi drzwiami” – w ustawie o wolności religii i sumienia. Wygląda na to, że Konferencja Biskupów Hiszpanii wzięła to bardzo poważnie i przygotowała się do kolejnego starcia z rządem. W sprawie aborcji Kościół był gotowy doprowadzić

[ Read More ]

Biskupi Austrii zrobili z papieża idiotę

Nie tylko Konferencja Episkopatu Niemiec miała problem z listem okólnym „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica” (miała, bo problem zniknął kiedy Benedykt XVI usunął z Kodeksu Prawa Kanonicznego zapisy o formalnym wystąpieniu z Kościoła). Ten sam problem powstał w Austrii. Biskupi zrobili kardynałowi Herranzowi psikusa i w marcu 2007 roku powołali się na kanon 222

[ Read More ]

Prawdziwa reakcja Watykanu na koncepcję wystąpienia z Kościoła

Twórcą teologicznej koncepcji wystąpienia z Kościoła w ścisłym znaczeniu tych słów był niemiecki teolog Joseph Klein. W maju 1946 roku na Uniwersytecie w Bonn wygłosił wykład „Podstawy i granice prawa kanonicznego”. W następnym roku wykład ten został opublikowany w Tybindze w formie książeczki. Klein – najwyraźniej w duchu powojennych rozliczeń z przeszłością, co na forum

[ Read More ]

Jak okpić Episkopat Niemiec

Biskupi niemieccy mają największy problem z „apostazją” na świecie ponieważ ekskomunikują za odmowę płacenia podatku kościelnego – co według samego Watykanu jest niewystarczające. Ogłosili więc, że jednak jest wystarczające ponieważ oznacza to schizmę w rozumieniu kanonu 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Rad-nie rad kardynał Herranz musiał to uznać ponieważ gra toczy się o 5 miliardów euro

[ Read More ]

Oto pierwsze w Polsce "wystąpienie po włosku"

Kasandy wieszczyły, że to niemożliwe, że się nie uda, że to spekulacje, „niepotwierdzona hipoteza” a poza tym będzie to spędzenie całych lat w sądach. Myliły się. To czy proboszcz „wypuści” czy nie w praktyce zależy tylko od niego. Jeśli nie chce mieć na głowie GIODO – jak rosnąca grupa polskich proboszczów – to machnie ręką

[ Read More ]

Jak wypowiedzieć Konkordat

W Polsce nie zbadano nigdy czy Konkordat w ogóle zawarto zgodnie z Konstytucją. Są mocne argumenty, że nie. PSR zbierał nawet podpisy pod wnioskiem o jego „renegocjację”. Tymczasem nawet zgodnie z Konwencją Wiedeńską o Prawie Traktatów można go w każdej chwili wypowiedzieć – jest to tylko kwestia decyzji politycznej Rządu i Prezydenta. Podstawę daje naruszenie

[ Read More ]

"I 3" czyli "nie zawracaj gitary"?

Portal www.wystap.pl z uwagą śledzi dodanie do art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych dwóch kluczowych znaków „i 3”. Oznaczają one, że GIODO nie ma pełnej jurysdykcji nad danymi osobowymi przetwarzanymi przez kościoły i inne związki wyznaniowe. W praktyce polega to na zrównaniu ich z tajemnicami państwowymi. Polska jest jedynym krajem na świecie,

[ Read More ]

Sąd w USA pisze do Benedykta XVI w sprawie pedofilii

motto: „Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna„. Wesele Polska po ponad 20-u latach III RP – kraju, który miał powstać w wyniku podziału władzy między PZPR a Episkopatem, ale PZPR wystał wyautowany więc się rozwiązał i tak władza została w rękach Kościoła – coraz bardziej przypomina tę „polską

[ Read More ]