Month: Styczeń

Różne akty chrztów…

Interesującym jest obejrzeć zbiór aktów chrztu z różnych epok. Taką wybraną kolekcję przedstawiam poniżej. Trzeba pamiętać, że przez całą II RP duchowni byli urzędnikami stanu cywilnego a akty chrztu miały moc dowodową i były dokumentami państwowymi. Dopiero komuniści w 1946 roku wprowadzili świeckie Urzędy Stanu Cywilnego a we wrześniu 1949 roku przejęli księgi parafialne z

[ Read More ]

Czyżby przełom? "Przynależność do Kościoła Katolickiego, czy też innego związku wyznaniowego, jest autonomiczną decyzją każdego człowieka".

Rzadko – zbyt rzadko! – zdarza nam się chwalić Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pani Weronika Kowalik, Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, wlała jednak otuchę w nasze serca. Po raz pierwszy od Chrztu Polski 1045 lat temu Biuro w sprawach w jakiś sposób związanych z kościołami zajęło stanowisko zgodne z obowiązującą Konstytucją,

[ Read More ]

Członkostwo w Kościele wynika z… Konkordatu

To dość dziwna wiadomość, ale to oficjalne – członkostwo w Kościele Katolickim wynika z Konkordatu. Takiej przynajmniej odpowiedzi 22 grudnia udzieliło Biuro GIODO z upoważnienia szefa. Wszystko zaczęło się od odkrycia, że 18 września 2006 roku w piśmie GI-DP-024/1694/06/1845 GIODO uznał, że „zapisanie” do Kościoła Katolickiego następuje na podstawie kanonu 96 KPK. Pomijając już kwestie

[ Read More ]

Michał Serzycki – wybór posła Górskiego

Poprzedni GIODO, Michał Serzycki, został wybrany przez Sejm 23 czerwca 2006 roku. Dostał 207 głosów wobec wymaganych 194. SLD tym razem nie głosowało na jednego kandydata – higienicznie wystawiło Jolantę Szymanek-Deresz, która dostała swoje 52 głosy. Co jednak najciekawsze – 127 posłów skreśliło obie kandydatury. Tak jak Ewa Kulesza była kandydatem rezerwowym tak Michał Serzycki

[ Read More ]

Ewa Kulesza – kandydat rezerwowy

Dość szokujący obraz kulis wyboru pierwszego GIODO wyłania się z lektury Kroniki Sejmowej nr 315 ze stycznia 1998 roku. Okazuje się, że były dwie kandydatury – Kazimierza Pańtaka (zgłoszony przez SLD) i prof. Andrzeja Rzeplińskiego (zgłoszony przez UW). Obaj w głosowaniu 8 stycznia 1998 roku nie uzyskali większości ze względu na obstrukcję prawicy pod wodzą

[ Read More ]

Numer identyfikacyjny parafianina

Dotychczas przedstawiliśmy dwa programy do obsługi parafii – Fara 5.0 firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler i Parafia 2.0 firmy Technika IT SA. To ogromne niedopatrzenie, że nie było u nas reklamy innego produktu na tym rynku – programu Parafia Ewid 2.5 firmy Ecclesia Software s.c. z Rzeszowa. Spieszymy to naprawić. Wstyd tym większy,  że zadowolonymi użytkownikami

[ Read More ]

Uwaga, idą kolędy!

Nadchodzą kolędy alias wizyty duszpasterskie alias witanie Emmanuela alias spis parafialny. Księża chcą zebrać „koperty” i zaktualizować bazę danych. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych lepiej dwa razy się zastanowić zanim się da kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem. Nie każdy ksiądz może być tak wspaniałomyślny, by przestać odprawiać Mszę Świętą. W takim przypadku polecamy skargę

[ Read More ]

Rzeczniczka GIODO kłamała

Rzecznik prasowy to taki zwierz, który musi odgadywać politykę pryncypała. Ponieważ Ewa Kulesza i Michał Serzycki doprowadzili do niesamowitej klerykalizacji urzędu, ich rzecznik prasowy – Pani Małgorzata Kałużyńska-Jasak, znana również jako Ciocia Dobra Rada – nie mogła być inna. Pisałem o niej w zakładce „plusy ujemne”: Radzi innym żeby złożyli zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu

[ Read More ]

GIODO pyta o zmiany w prawie kanonicznym!

Benedykt XVI zrobił polskim urzędnikom straszne świństwo. Zmienił prawo kanoniczne. Pół biedy gdyby napisał, że Jezus jest królem Polski, Matka Boska – królową a Duch Święty – kniaziem. To akurat wszystkim wyszłoby na zdrowie. Niestety – Papież wyciął taki numer, że usunął z Kodeksu Prawa Kanonicznego procedurę autoapostazji, mylnie zwaną „wystąpieniem z Kościoła”. Biuro RPO

[ Read More ]