GIODO jaki jest każdy widzi więc po co go opisywać.  Poniżej trochę materiałów pokazujących w jaki sposób ten urząd służy Kościołowi Katolickiemu.

Podpisanie się pod de facto wyłączeniem KK spod Ustawy:

belkot Serzyckiego

belkot Serzyckiego2

biskup Budzik1

biskup Budzik2

biskup Budzik3

odpowiedzi GIODO nt. kościołów w 2006 roku:

  GIODO_20.01.2006.pdf (62,7 KiB, 1 569 hits)

  GIODO_2_marca_2006_o_i3.jpg (456,8 KiB, 1 189 hits)

  GIODO_24.04.2006.pdf (531,4 KiB, 1 505 hits)

Małgorzata Kałużyńska-Jasak

rzecznik prasowy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

dla „Kuriera Kaszubskiego” (5 września 2006) – przedruk piracki

Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, są w zakresie swojej działalności niezależne od Państwa, co zapewniają im przepisy Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Autonomiczność Kościoła katolickiego zapewnia również Konkordat, czyli umowa międzynarodowa ratyfikowana w dniu 23 lutego 1998 r. Obowiązują również liczne ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z właściwymi przedstawicielami związków wyznaniowych i innych kościołów, określające stosunek Państwa do poszczególnych związków czy kościołów, które w swoich sprawach kierują się jedynie przepisami prawa wewnętrznego. Kościoły i związki wyznaniowe przy wykonywaniu władzy duchowej posługują się zatem swoim wewnętrznym prawem. [np. „Crimen Sollicitationis” do badania pedofilii… – MP] Odnosi się to również do przetwarzania, w tym gromadzenia i udostępniania przez Kościół katolicki danych osobowych osób należących do tego Kościoła. Informuję także, że zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do zbiorów danych członków Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej Generalny Inspektor nie może wydawać decyzji administracyjnych, w tym nakazujących administratorowi danych przywrócenie stanu zgodnego z prawem i rozpatrywać skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, a także przeprowadzać czynności kontrolnych wskazanych w przepisach. [a wszystko dzięki „i 3” – MP] Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma zatem ograniczone uprawnienia kontrolne i nadzorcze względem zbiorów danych dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego. [może tylko walczyć o przywrócenie mu kompetencji… – MP]

pliki do ściągnięcia:

dobry artykuł z końca 2005 roku pokazujący czym GIODO nie chce się zajmować

  apostazja.info_30.11.2005.doc (28,0 KiB, 1 255 hits)

księża zdają się wiedzieć więcej o UoODO niż GIODO…

  Gosc_niedzielny_nr_45_z_11.11.2007.doc (25,5 KiB, 1 440 hits)

„Gość niedzielny” o tym czymś co podpisał Serzycki

  Gosc_niedzielny_nr_40_z_2009.doc (32,5 KiB, 1 287 hits)

„Nie” pisze o nowych szatach Michała Serzyckiego

  Nie_nr_40_z_2009.doc (25,0 KiB, 1 845 hits)

„Księża wiedzą o nas wszystko” czyli lista rzeczy, których nie robi urząd państwowy

  wp.pl_09.02.2010.doc (39,0 KiB, 1 085 hits)

Facebook Comments

Post a comment