Dotychczas w Polsce geneza listu okólnego „Actus formalis” była nieznana. Wiadomo było iż Benedykt XVI zarządził, by wysłać go do wszystkich przewodniczących episkopatów krajowych. Jednak bezpośrednim impulsem do wydania instrukcji była korespondencja z Watykanem niemieckiego biskupa diecezji Rottenburg-Stuttgart Gebharda Fürsta. 25 stycznia 2005 biskup zadał kardynałowi Herranzowi pytanie co stanowi „formalne wystąpienie z Kościoła” i 3 maja 2005 kardynał Herranz napisał odpowiedź. Okólnik z 13 marca 2006 był już tylko jego uzupełnieniem i rozwinięciem. Jego projekt powstał w Watykanie 8 grudnia 2005.

Korespondencja ta jest publikowana w Polsce po raz pierwszy.

  niemiecka_geneza_Actus_formalis.doc (38,5 KiB, 697 hits)

PS: Tutaj tłumaczenie odpowiedzi Herranza na niemiecki (źródło pierwszej publikacji):

  Archiv_fr_Katholisches_Kirchenrecht_174-2005_ss_169-172.pdf (2,3 MiB, 856 hits)