Akty prawne dotyczące wystąpienia z kościołów

Traktat Lizboński artykuł 16 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2007 r. C 303 str. 1) Artykuł 8 Ochrona danych osobowych 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie

[ Read More ]

proces Zbigniewa Kaczmarka

Proces Zbigniewa Kaczmarka – kalendarium dramatu 26.05.2000 – Sąd w Padwie orzeka, że konstytucyjna zasada niezależności Kościoła (odpowiednik polskiego art. 25 ust. 3) nie wyłącza go spod ustawy o ochronie danych osobowych. 20.01.2005 – Zbigniew Kaczmarek (ZK) pisze akt apostazji i chowa go do szuflady. 05.10.2005 – Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. Grzegorz Kalwarczyk w

[ Read More ]