Month: lipiec

Prokuratura o apostazji chorych!

Pan Zbigniew z Krakowa to niespokojna dusza. Nie tylko jako jedna z niewielu osób w Polsce napisał w sprawie wystąpienia z Kościoła katolickiego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i uzyskał kompromitującą Michała Serzyckiego odpowiedź. Uznał także przetwarzanie jego danych osobowych przez Archidiecezję Krakowską za… przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania. Prokuratura zaś tak się

[ Read More ]

Urząd odwrócony

Jest takie miejsce w Polsce gdzie polskie prawo już nie obowiązuje. Nazywa się Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Teoretycznie jest to urząd państwowy powołany do nadzorowania ustawy o ochronie danych osobowych. W praktyce – kościelne biuro do walki z nią. Wyręcza się tam proboszczów w wymyślaniu czemu nie podlegają ustawie. Na topie jest kanon

[ Read More ]

Skarg na kościoły nie ma, bo ma nie być (a jak są to też nie ma)

W sprawozdaniu GIODO za rok 2009 omówione są wniesione skargi – łącznie 1049 – według następującej klasyfikacji: – administracja publiczna (143) – sądy, prokuratura, komornicy (43) – banki i inne instytucje finansowe (139) – Internet (88) – marketing (57) – sektor mieszkalnictwa (57) – System Informacyjny Schengen (27) – telekomunikacja (45) – zatrudnienie (99) –

[ Read More ]

Kościół lobbuje przeciwko ustawom o ochronie danych osobowych

Sprawozdanie z działalności GIODO za rok 2009 – które Sejm wkrótce „z zadowoleniem przyjmie” – zawiera na s. 107 wzmiankę o spotkaniu w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli 26 stycznia 2009 r. , które nie przykuło uwagi mediów, być może niesłusznie. Wzięli w nim udział polscy eurodeputowani, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz

[ Read More ]

"niewierzących – zero" :-)

Na zgniłym Zachodzie permisywizm, konsumpcjonizm, totalitaryzm liberalny i homomasoneria, ale Diecezja Rzeszowska dzielnie odpiera ataki cywilizacji śmierci. Dostałem informację z Rzeszowszczyzny, że nadal trzyma się tam zwyczaj publikowania spisów parafialnych. Podobno tylko Bóg wie co myślimy, ale w takiej na przykład Nockowej wie to chyba od swojego proboszcza, ks. Aleksandra Śmietany. W parafii jest 4289

[ Read More ]

O występowaniu z Kościoła w Sejmie czyli poseł Jarosław Matwiejuk ratuje honor lewicy

Będzie zapewne niespodzianką dla wszystkich, których apostazja się „nie udała”, że 6-go listopada 2009 roku w Sejmie nieśmiało a jednak symbolicznie temat poruszył poseł Jarosław Matwiejuk. Pan poseł trafia za to na wąską ławkę odznaczonych plusem dodatnim. Zgodnie z art. 20 UoODO „Generalny Inspektor składa Sejmowi, raz w roku, sprawozdanie ze swojej działalności wraz z

[ Read More ]

Co można załatwić na kserokopię dowodu…

Pojawiło się pytanie czy kserokopia dowodu osobistego i podpis (taki sam jak na dowodzie!) są wystarczającym dowodem tożsamości w przypadku występowania z Kościoła. We Włoszech potwierdził to Gwarant Ochrony Danych Osobowych 5 listopada 2003 roku. Powinien to być gotowiec dla GIODO. Jest to standardowa (i zgodna ze zdrowym rozsądkiem) procedura w przypadku potrzeby potwierdzenia tożsamości

[ Read More ]

Wygraliśmy pierwszą rundę!

Myślę, że można uczciwie powiedzieć, że pierwsza runda w tym starciu należy do www.wystap.pl i Marcina Marczyka. Pojawiły się dwa artykuły w prasie lokalnej a tym samym na ich stronach internetowych. Dzięki temu sprawa momentalnie zaistniała w polskim internecie. O tym, że na decyzję proboszcza można wysłać skargę do GIODO wiedzą już tysiące osób –

[ Read More ]

donos na Księdza Prałata Edmunda Łagódę z Olecka…

Skoro „Fronda” i inni fanatycy wprowadzili nową świecką tradycję donosów do biskupów na polityków o „możliwości popełnienia przestępstwa prawno-kanonicznego” (kocham tę nazwę) – chodziło o stosowanie się przez Minister Zdrowia do „ustawy antyaborcyjnej” – to myślę, że warto ją pielęgnować. Zaczynając jednak od księży. Każdy kto wie, że jego ksiądz ma kogoś na boku –

[ Read More ]