Month: październik

Wystąpienia z Kościoła ? literatura

Literatura nt. wystąpień z Kościoła Katolickiego (chronologicznie): perspektywa kościelna („eklezjologiczna”) 1) Juan de Lugo, „De virtute fidei divin?”, rozdział 18, pozdrozdział 4 „De apostasia: quid sit et an sit species infidelitatis” (w punkcie 105 użycie zwrotu „subditus Ecclesiae„) 2) Giovanni Perrone, ?Praelectiones theologicae de virtutibus fidei, spei et caritatis?, Ratyzbona 1865, tom 1, punkty 524-527 3)

[ Read More ]

Sześć pytań do GIODO – zamiast instrukcji biskupa Budzika

Kiedy w 2009 roku poprzedni Generalny Inspektor Michał Serzycki podpisywał w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski (!) instrukcję „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce” zrobił wszystko co było w jego mocy – a nawet więcej – by się nie narazić. Prawu kanonicznemu poświęcił podrozdział „Obowiązki administratora danych wynikające z Kodeksu Prawa Kanonicznego„. Na

[ Read More ]

Niemiecka geneza "Actus formalis"

Dotychczas w Polsce geneza listu okólnego ?Actus formalis? była nieznana. Wiadomo było iż Benedykt XVI zarządził, by wysłać go do wszystkich przewodniczących episkopatów krajowych. Jednak bezpośrednim impulsem do wydania instrukcji była korespondencja z Watykanem niemieckiego biskupa diecezji Rottenburg-Stuttgart Gebharda Fürsta. 25 stycznia 2005 biskup zadał kardynałowi Herranzowi pytanie co stanowi ?formalne wystąpienie z Kościoła? i

[ Read More ]

Ponad 2000 "ściągnięć"

Liczba formularzy do „wystąpienia po włosku” (zaproponowano także nazwę „ustawowego”) przekroczyła dwa tysiące. Niedawno zostały ulepszone poprzez rozszerzenie aspektu wolności religijnej. Chodzi o to, aby nie podlegać dłużej jurysdykcji kościelnej – i by nie było wątpliwości co do tej intencji. Jednocześnie informację o wystap.pl i wystąpieniu „ustawowym” podał… „Głos koszaliński„. Pani Redaktor Joannie Boroń dziękuję

[ Read More ]

Apostata – wróg, ale własny

Stara Pawlakowa (bez podtekstów…) zasada „wróg, ale własny – na własnej piersi wyhodowany” najwyraźniej w polskim Kościele jest znana i stosowana. Takim „własnym wrogiem” są dla niego apostaci – niby opozycja, ale patrząc pod lupą to jednak mutualizm. Widać to po historii warszawiaka – pana Jana (imię zmienione). W lipcu 2008 poszedł z dwoma świadkami

[ Read More ]

Amerykański prawnik przewidział wyrok w sprawie Marian Guinn

Jesienią 1985 roku w sprawie Marian Guinn przeciwko Kościołowi Chrystusa w Collinsville było już po wyroku sądu pierwszej instancji (w Tulsa County Court) a przed wyrokiem Sądu Najwyższego Oklahomy. Amerykański prawnik Ronald Flowers w periodyku „Journal of church and state”, tom 27 nr 3/1985 napisał interesujący artykuł „Czy kościoły mogą dyscyplinować członków i wygrać w

[ Read More ]

Potyczki z artykułem 33

Jeden z Czytelników wystap.pl postanowił przetestować możliwość uzyskania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez „jego” parafię (do której nie zagląda). Daje ją art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych. Wysłał więc pismo do proboszcza Antoniego Bednarza z Parafii św. Józefa w Krakowie, jednocześnie prosząc o akt chrztu. Odpowiedź była raczej standardowa – my nic

[ Read More ]

Początek precedensu europejskiego

Rozpoczęła się sprawa, która może stanowić precedens w skali całej Unii Europejskiej (nie znam podobnej sprawy nigdzie na świecie). Jeden z „formalnych apostatów” postanowił domagać się usunięcia danych osobowych, ale nie z księgi chrztów tylko z programu komputerowego, jakim dysponuje każda parafia. Teraz tzw. piłka jest po stronie proboszcza Edwarda Chmiela. Jak wyglądają takie programy

[ Read More ]

485 wystąpień z Kościoła na trzeciej zbiorowej akcji we Włoszech

Od 2008 roku we Włoszech w rocznicę historycznego wyroku Sądu Apelacyjnego we Florencji 25 października 1958 roku uniewinniającego biskupa od zarzutu znieważenia małżeństwa niewierzących odbywa się akcja zbiorowych „wystąpień po włosku” czyli uznawanych przez państwo włoskie za odrzucenie jurysdykcji kościelnej. W pierwszych dwóch latach wzięło w nich udział po około tysiąc osób. W tym roku

[ Read More ]

GIODO: zielone światło do walki z etyką

W ciągu dwunastu lat istnienia Biura GIODO interwencje w sprawach „okołokościelnych” można policzyć na palcach jednej ręki. Ogromną większość skarg i pytań skwitowano na zasadzie „nie zawracaj gitary„. Lista grzechów i zaniedbań jest długa. W 2009 roku GIODO zajął się tzw. „sprawą gdańską” tylko dlatego, że Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście – a konkretnie Prokurator Renata Klonowska

[ Read More ]