Month: kwiecień

Konwertyta prosi Prezydenta o uregulowanie przynależności religijnej

Pewien konwertyta po kilku latach w Kościele Zielonoświątkowym postanowił uregulować swój status w Kościele Katolickim. Proboszcz z Warszawy wymagał od niego poddania się procedurze “ekskomuniki na życzenie” opracowanej przez Radę Prawną KEP w 2008 roku. Problem w tym, że – pomijając nawet sprawę jej uciążliwości i nierzadkiego braku taktu proboszczów w tak delikatnej sprawie –

[ Read More ]

"Przekrój": "Czytajcie nas natychmiast!"

Najnowszy “Przekrój” (z 2 kwietnia) zamieszcza artykuł Andrzeja Ficowskiego “Ekskomunikujcie nas natychmiast!“. Niestety zawartość rozczarowuje, bo doskonale pasuje do tytułu. Widocznie red. Ficowski nie rozumie idei ekskomuniki latae sententiae i myli ją z ekskomuniką ferendae sententiae (która w wyniku świadomej decyzji Watykanu za apostazję NIE przysługuje). Rzeczywiście trudno w 21 wieku pojąć ideę “kary zaciąganej samym

[ Read More ]

Apostaci – do spowiedzi!

Przypominam “formalnym apostatom”, że mają obowiązek raz do roku przystąpić do sakramentu Pokuty i Pojednania – spowiedzi świętej. Mówi o tym drugie przykazanie kościelne: “Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty“. Apostaci pozbawieni są “praw” katolików, czyli de facto nie mogą przyjmować Komunii (więc mają dyspensę od przykazania trzeciego – “Przynajmniej raz w roku, w

[ Read More ]

Goście z zagranicy będą nam kibicować w NSA

W styczniu “Rzeczpospolita” z przerażeniem doniosła o “wejściówkach kibica” na procesy przeciwko GIODO w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Będzie gorzej. Wygląda na to, że była to tylko rozgrzewka przed operacją kibicowania podczas zbliżającego się decydującego starcia z GIODO, który uparł się, że nie będzie wykonywać ustawy. “Kibicowanie” w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapowiedzieli już goście

[ Read More ]