Month: luty

Nagroda specjalna za budowę świeckiego państwa dla Macieja Psyka

Po prawie czterech latach od rozpoczęcia walki o normalność, która z woli decydentów zamieniła się w otwartą wojnę z działającym ramię w ramię i ręka w rękę przeciwko prawom obywatelskim sojuszem państwowo-kościelnym mam moralną satysfakcję docenienia i uznania ogromu pracy, który został włożony de facto w obronę Konstytucji. Niedawno sprawiło mi ją przyznanie tytułu Racjonalisty

[ Read More ]

NSA do WSA: sami to wreszcie rozpatrzcie

Zaskakujący zwrot w sprawie trzynastej skargi kasacyjnej o niezrozumiały brak decyzji GIODO w sporze między skarżącym a proboszczem („Czemu katolicy nie mają prawa do ochrony danych osobowych? Dowiemy się w piątek.„, 18 lutego 2014). Naczelny Sąd Administracyjny zastosował niespodziewany manewr i mimo podstaw prawnych i wcześniejszej praktyki nie rozpatrzył sprawy merytorycznie. Zamiast po raz kolejny

[ Read More ]

Czemu katolicy nie mają prawa do ochrony danych osobowych? Dowiemy się w piątek.

W 2013 roku wygraliśmy „wojnę polsko-wiewiórowską” czyli walkę z GIODO o prawo do ochrony danych osobowych bezprecedensową w III RP serią dwunastu miażdżących wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. I choć zakończyło to rzekomą niemoc GIODO, który w styczniu po raz pierwszy w historii Biura GIODO zaczął wydawać decyzje w sporach obywateli z duchownymi to robi to tylko

[ Read More ]

Raporty na temat ochrony danych osobowych

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłosiła dwa raporty dotyczące ochrony danych osobowych – niestety (póki co?) po angielsku. Pierwszy zatytułowany „Access to data protection remedies in EU Member States” („Dostęp do egzekwowania ochrony danych osobowych w krajach Unii Europejskiej”) jest raportem z badania w którym wzięli udział także członkowie naszego zespołu, stąd jest szczególnie interesujący.

[ Read More ]

Tylko 14 stwierdzonych naruszeń praw człowieka przez Polskę w 2013 roku

Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przedstawiła dane statystyczne za 2013 rok. Po raz pierwszy od pięciu lat liczba spraw do rozpatrzenia spadła poniżej 100 tysięcy. Stopniowe zmniejszanie zatoru, który groził paraliżem całego trybunału, daje nadzieję, że ofiary naruszeń praw człowieka – także z Polski – doczekają się wyroku i zadośćuczynienia szybciej niż dotychczas.

[ Read More ]