Synod Archidiecezji Poznańskiej pośród mnóstwa spraw religijnych uchwalił także kilka wchodzących w zakres kompetencji polskiego prawa. Dokumenty te – po zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – obowiązują od 1 stycznia 2009 roku. Znajdują się wśród nich „Przepisy dotyczące prowadzenia parafialnych ksiąg: ochrzczonych, Komunii Świętej, bierzmowanych, małżeństw i zmarłych„. Jest to niezwykle szczegółowa instrukcja jak przetwarzać dane osobowe. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powinien zainteresować się nią z urzędu, bo jest to sprawa jego kompetencji i wiarygodności. Poprzedni GIODO – Michał Serzycki – doszedł z Konferencją Episkopatu Polski do wspólnego stanowiska, że nic nie może. Wszystko reguluje prawo kanoniczne więc on nie ma nic do gadania. Po czym się pod tym podpisał 23 września 2009 roku.

Uważna lektura „Przepisów” pokazuje w jaki sposób „prawo wewnętrzne” jakiegoś kościoła może próbować rozpychać się poza ramy wolności religijnej. Kontrowersyjne zapisy:

1) pkt 16 – odmowa zmian w księdze parafialnej w przypadku postanowienia polskiego sądu w sprawie zmiany płci; instrukcja uznaje tylko jurysdykcję Watykanu

2) pkt 23 – „tajne małżeństwa”, których nie zapisuje się na księdze ochrzczonych lecz w tajnym archiwum kurii Metropolitalnej; daje to niewielkie nadzieje na uzyskanie odpisu na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

3) pkt 25-26 – zmiany danych osobowych dokonuje się za zgodą Kurii Metropolitalnej

4) pkt 36 – nie wolno spisywać aktu zgonu na podstawie orzeczenia sądu o uznaniu kogoś za zmarłego

5) pkt 37 – proboszcz może odmówić wydania danych osobowych

W wystap.pl jesteśmy bardzo ciekawi kiedy biskup Budzik przyjedzie do Biura GIODO podpisać się pod „Instrukcją”, która ogłosi, że te sprawy reguluje polskie prawo…

[download id=”84″]

Facebook Comments

Post a comment