Diecezja Świdnicka jako pierwsza używa „gotowca” w odpowiedzi na „gotowca” wystąpienia z wystap.pl. Jest w nim powołanie się na art. 2 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej: „Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami..  Jednocześnie odpowiadanie przejął Kanclerz Kurii. Tym samym dobiega końca okres przejściowy, kiedy trwała wolna amerykanka i proboszczowie robili co chcieli – odsyłali do apostazja.info, wzywali do Urzędu Parafialnego, stosowali szkolne wymówki czy pokazywali swoje chamstwo. Dobrą radę, by opracować gotowca, wysłałem do Pałacu Prymasowskiego jeszcze na początku lutego. Zrobili to – na razie lokalnie – dwa miesiące później. Oczywiście, nie ma mowy, by wspomnieć choćby słowem, że „formalne wystąpienie z Kościoła” nie pojawia się w prawie kanonicznym ani razu. Kościół będzie chciał, by państwo respektowało jego prawo do posługiwania się nieaktualnym prawem kanonicznym – i wyciąga do tego ustawę (!). Rakowski musi się w grobie przewracać.

Teraz tylko czekać aż Biskup Świdnicki Ignacy Dec zreferuje sprawę podczas 355 Zebrania Plenarnego KEP-u 24-go czerwca i co z tego wyniknie…

[download id=”143″]

Facebook Comments

Website Comments

  1. deltar
    Odpowiedz

    ?Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami„. Ten fragment bawi mnie najbardziej. 🙂

  2. Paweł K
    Odpowiedz

    Doszło do tego, że możesz poprawić swoje dane przechowywane przez KrK pod warunkiem wszakże, że nie chcesz poprawić swoich danych. Praktyczne zastosowanie paragrafu 22.

Post a comment