Wysłałem do GIODO poniższe pismo. O odpowiedzi poinformuję. Ciekawostką jest, że sprawa wydaje się dotyczyć członka Rodziny Adama Małysza.

[download id=”107″]

Facebook Comments

Website Comments

  1. Zbigniew
    Odpowiedz

    U mnie brak umocnienia w wierze!
    Cytat: Podatek dochodowy dotyczący duchownych ma postać ryczałtu i jest on uzależniony od liczby mieszkańców i wielkości parafii. Do wielkości parafii wlicza się wszystkich mieszkańców niezależnie od ich światopoglądu. Biskupi diecezjalni specjalnymi dekretami zarządzili, aby zamiast z tac i innych zbiórek na „Caritas”,KUL oraz dawnej opłaty na rzecz Kurii, wprowadzić opłatę w wysokości 25 zł rocznie od każdego rzeczywiście praktykującego.
    Dawniejsza opłata na rzecz Kurii najczęściej liczona była po 25 groszy miesięcznie od każdego nominalnego katolika, zapisanego w księgach. Część księży mimo to skarży się na wysokość ryczałtu, i na dobór postaw jego obliczania, muszą bowiem płacić nawet za „heretyków”.

Post a comment