Czytelnia

Akty prawne dotyczące wystąpienia z kościołów

Traktat Lizboński artykuł 16 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2007 r. C 303 str. 1) Artykuł 8 Ochrona danych osobowych 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie

[ Read More ]