Być proboszczem to, nomen omen, prawdziwy krzyż. Trzeba się uczyć trzy lata a jedna z wymaganych umiejętności to obchodzenie się z apostatami. W diecezji łomżyńskiej mają przynajmniej podaną obszerną literaturę. Ciekawe czy egzamin proboszczowski obejmuje ćwiczenie na sucho znane jako „bo powiem babci”.

Komunikat w sprawie egzaminu proboszczowskiego dla Księży kończących trzyletnie Studium Proboszczowskie

Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek, dekretem N 225/B/2009 z dnia 19.02.2009 r. powołał komisję egzaminacyjną na egzamin dla księży kończących trzyletnie Studium Proboszczowskie i wyzna­czył datę egzaminu na 19 i 20 maja 2009 r. Poniżej tezy i literatura obowiązujące podczas egzaminu proboszczowskiego.
(…)
9. Procedura postępowania w wypadku deklaracji przez wierne­go o podjęciu decyzji wystąpienia z Kościoła Katolickiego. Literatura: Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, wypowiedź na temat wystąpień z Kościoła z dnia 13.10.2006 r., w: Communicationes 38/2006. Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, w: ŁWD Nr 3/2008; strona internetowa Diecezji Łomżyńskiej. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanony: 1071 §l,4o-5o, 1086 §1, 1117. 1124, 1184 §1, 1352 §1, 1357, 1364, 1342, 1717-1728. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim /nn. 71-93/ z dnia 5.10.1986, w: ŁWD Nr 1/ 1996, ss. 24-59. Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień, Ks. P. M. Gajda, Tarnów 2008, ss. 92 /przypis 189/, 165-167; s. 61/ przypis 101/, 62, 72, 73, 77; ss. 92-97, 60, 86-87.

Ekscelencjo, proszę do tego dodać wystap.pl!

No i co to jest „Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II”? No naprawdę, zamiar jego przygotowania ogłosił Jan XXIII 25 stycznia 1959 roku, kiedy Karol Wojtyła dopiero co został biskupem pomocniczym. Uchwalono go 24 lata później, tysiące osób go przygotowywało a ks. Gajda pisze, że on wyskoczył z głowy Jana Pawła II jak Atena z głowy Zeusa. To zakrawa na nerwicę.

Facebook Comments

Post a comment