Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych („Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw”, Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497). Jej tekst dostępny jest tutaj zaś publicystyczne omówienie tutaj. Wzmacnia obecne prerogatywy GIODO i ochronę danych osobowych. Administrator nie będzie mógł np. bezkarnie odmówić udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych. Powstaje pytanie czy jej wejście w życie ośmieli GIODO w sprawie danych wrażliwych przetwarzanych przez kościoły, które zalewają z całej Polski jego Biuro. Byłoby groteską gdyby jedną ręką ścigał portale społecznościowe, np. amerykańską firmę Facebook a drugą… utrzymywał wyłączenie kościołów spod ustawy.

Poniżej ujednolicona wersja ustawy, stan od 7 marca 2011.

[download id=”126″]

… i komentarz samego GIODO.

Facebook Comments

Website Comments

  1. Immanuel
    Odpowiedz

    No i ja byłem pierwszą osobą, która w tym dniu złożyła skargę – na biskupa, że odmawia aktualizacji moich danych w księdze ślubu i chrztu dzieci. To również pierwsza w Polsce taka skarga do GIODO. Tego jeszcze nie mieli.

  2. admin
    Odpowiedz

    Odnoszę wrażenie, że Minister Wiewiórowski nie spodziewał się trafić na takiego gorącego ziemniaka, który się będzie ciągnął przez całą jego kadencję.

Post a comment