Katolicyzm w Hiszpanii od 20-u lat traci oparcie w społeczeństwie i w przyszłości ten trend się utrzyma lub nawet pogorszy. To główna konkluzja z badania państwowego ośrodka Centro de Investigaciones Sociológicas. Liczba osób identyfikujących się z tą religią spadła z 87% w 1992 roku do 82,1% w 2001 i 71,7% w lipcu 2011. Tych 10% przeszło do obozu ateistów i niewierzących (wzrost do 24,3% z 14,6% w 2001 roku). Co gorsza – przeciwko katolikom działa biologia. Za wiernych uważa się 90,8% osób powyżej 65 lat, ale tylko 56,8% w grupie 18-24 lata i 54,2% w grupie 25-34 lata. Spadek poniżej 2/3 jest więc kwestią kilku lat. Z drugiej strony – powiększa się zjawisko „katolików niepraktykujących” czyli biorących udział w Mszach rzadko lub nieregularnie (tylko 13% czyli 9,3% Hiszpanów regularnie praktykuje) oraz ignorowanie kościelnej etyki seksualnej. Co ciekawe – rzecznik Episkopatu Hiszpanii odmówił komentarza dla gazety „El Pais”, która te dane podała.

El Papa visita una Espa?a cada vez menos católica

Espa?a es menos católica„, „La descatolización de Espa?a

 

El Papa visita una Espa?a cada vez menos católica

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment