Jeśli Episkopat Polski liczył na to, że milczeniem ukryje anulowanie „Actus formalis” – na którym przynajmniej werbalnie oparł swoją instrukcję z 27 września 2008 roku o „prośbie o ekskomunikę” – to się przeliczył. Poza samym potwierdzeniem przez Stolicę Apostolską – co ujawnił Prymas Irlandii i de facto kończy dyskusję na ten temat – 8 maja komentarz wydało Czeskie Towarzystwo Prawa Kanonicznego.

Motu Proprio Omnium in mentem by Benedict XVI Amends Certain Provisions of the Code of Canon Law

The second area is marriage law, where certain exemptions are eliminated; these exemptions were originally made to the requirement of the Canon Law compliant form of marriage and concerned the obstacle of difference of religion and prohibition of mixed marriages for Catholics who defected from the Catholic Church by a formal act (actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica). The significance and formal requirements of this legal act were refined in 2006 by the Pontifical Council for the Interpretation of Legislative Texts; this amendment returns the legal regulation to the previous status under the former Code of Canon Law that was promulgated in 1917.

To i tak jeszcze nie koniec dowodów…

Facebook Comments

Post a comment