W książce „Christian Ministries and the Law: What Church and Para-Church Leaders Should Know” znajduje się kolejne potwierdzenie, że sprawa Marian Guinn przeciwko Kościołowi Chrystusa w Collinsville była przełomem po którym na gruncie amerykańskiej Pierwszej Poprawki uznane zostało prawo do wystąpienia z kościoła – bez względu na to, co on sam twierdzi. Watykan zawsze pozbywał się tego, czego nie mógł już wymusić – np. inkwizycję, Indeks Ksiąg Zakazanych i ekskomunikę vitandus. Wygląda więc na to, że następna w kolejce jest jego średniowieczna zasada z powodu której „nie można” z niego wystąpić – semel catholicus, semper catholicus, zachowana w kanonie 11 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Dalsze potwierdzenie znaleźć można w wyczerpującym eseju „The Outrageous God Emotional Distress Tort Liability and the Limits of Religious Advocacy”. Jeffrey Shulman również wywodzi „prawo do nienależenia do kościoła” z przypadku Marian Guinn.

The Outrageous God

Facebook Comments

Post a comment