25 stycznia Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych. Zastąpi ono Dyrektywę 95/46/WE i będzie stosowane bezpośrednio, bez przyjmowania ustawy przez Sejm. Projekt będzie teraz przechodził przez wszystkie etapy ustanawiania prawa unijnego, co może potrwać trzy lata. Po przyjęciu będzie jeszcze – w myśl projektu, artykuł 91 – dwuletnie vacatio legis, czyli rozporządzenie wejdzie w życie za około pięć lat. Nas interesuje oczywiście co projekt mówi o kościołach. I tu niespodzianka. W grudniu do sieci wyciekła wersja robocza z 29 listopada oznaczona numerem 56. Pozwala to porównać wersję roboczą z finalnym projektem. I jest DUŻA zmiana! W wersji 56 nie ma osobnego artykułu o kościołach, natomiast w punkcie 77 pojawia się zdanie:

This Regulation does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

W ostatecznym projekcie pojawił się artykuł 85 o którym „streszczenie” artykułów mówi: „Article 85 allows in the light of Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union for the continuous application of existing comprehensive data protection rules of churches if brought in line with this Regulation„. Punkt 77 zawędrował pod numer 128 i rozstał znacznie rozbudowany:

Sam artykuł 85 wygląda natomiast tak:

Jest więc wyraźne wzmocnienie w stosunku do dwuznacznego punktu 77 w wersji 56! I COMECE już tego nie „odkręci”! W rzeczywistości Parlament Europejski może iść nawet jeszcze dalej niż obecny artykuł 85, bo wyraźnie i faktycznie jest to połączenie dwóch sprzecznych kierunków. Nieuchronnie zbliża się koniec wyłączenia Kościoła spod ustawy o ochronie danych osobowych dwoma znaczkami „i 3”! Tylko GIODO zachowuje się tak jakby jeszcze o tym nie wiedział i serwując biskupom iluzję, że są ponad prawem, wyświadcza im niedźwiedzią przysługę. Jego kompromitacja jest tym większa, że 17 lutego na mównicy sejmowej sugerował, że „da się” wyłączyć Kościół spod uoodo na podstawie artykułu 17 Traktatu Lizbońskiego – a więc trzy tygodnie PO ujawnieniu projektu rozporządzenia z powyższym artykułem 85!

 

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment