Dwa kraje w Europie gdzie do tej pory trwała zażarta walka o podporządkowanie Kościoła katolickiego ustawie o ochronie danych osobowych to jednocześnie dwa kraje katolickie – Włochy i Hiszpania. We Włoszech udało się to ostatecznie wygrać w 2003 roku, kiedy ksiądz, który wcześniej chciał się procesować w sądzie z włoskim odpowiednikiem GIODO wysłał Giovanniemu C. potwierdzenie dokonania w księdze chrztów adnotacji o wystąpieniu. W Hiszpanii prawo to zostało w – delikatnie mówiąc – kontrowersyjny sposób zablokowane przez Sąd Najwyższy, przy zdaniu odrębnym sędziego, który zauważył, że sam kanon 535 Kodeksu Prawa Kanonicznego przemawia przeciwko temu wyrokowi. Rząd Luisa Zapatero zamierzał wprowadzić je „bocznymi drzwiami” w ustawie o wolności sumienia i wyznania. Trzecim krajem – dzięki wystap.pl – właśnie staje się Polska.

Po powołaniu w lutym 2009 Francisco Caama?o Domínguez na Ministra Sprawiedliwości oraz w obliczu intensywnych prac nad projektem ustawy o wolności religijnej Kościół zdecydował się wkroczyć do akcji. 28 kwietnia 2009 na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Comillas w Madrycie odbyła się konferencja na którą zaproszono poza studentami, pracownikami uczelni i specjalistami prawa kanonicznego także polityków i funkcjonariuszy państwowych, m. in. wiceministra ds. wyznań z Ministerstwa Sprawiedliwości, José María Contreras – jednego z architektów planowanej ustawy. Gospodarzami byli Silverio Nieto, dyrektor wydziału prawnego Konferencji Biskupów Hiszpanii i trzech profesorów prawa kanonicznego – Gabino Uribarri Bilbao, Cristina Guzman i José Luis Sánchez-Giron. Konferencja składała się głównie z dwóch części – powoływanie się na wyrok Sądu Najwyższego i omawianie go w poczuciu zakończenia sprawy oraz mówienie o liście okólnym „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica„. Krytykowano także wyrok Sądu Krajowego z 10 października 2007 w którym przyznano prawo do „wystąpienia po włosku” Manelowi Blat Gonzalezowi. Najważniejsze w całej konferencji było zawoalowane ostrzeżenie Silverio Nieto pod adresem rządu: „władze publiczne powinny powstrzymać się od wydawania poleceń organom Kościoła w sprawach będących wyłączną kompetencją prawa kanonicznego aby uniknąć nadużycia systemu prawnego„. Komunikat dla rządu Zapatero był jasny – „to nie wasza sprawa tylko nasza; przegraliście i dajcie nam już spokój„.

Co ciekawe, kanoniści uznali, że zbiorowe wystąpienie z Kościoła z powodu niezgody na jego archaiczne nauczanie, np. w sprawie praw kobiet, nie jest w ogóle wystąpieniem i Kościół hiszpański nie będzie tego uznawał. Biskupi nie chcą mieć na głowie takiej formy presji jaką zastosowała grupa Kanadyjczyków i jaką planuje wystap.pl. Można więc nie wierzyć w Boga, ale nie można nie wierzyć w zakaz aborcji. Jak to pogodzić z obowiązkiem podania powodów wystąpienia, który wymyślili polscy biskupi – Bóg raczy wiedzieć.

relacja kościelna z konferencji

[download id=”80″]

Facebook Comments

Post a comment