Sprawozdanie z działalności GIODO za rok 2009 – które Sejm wkrótce „z zadowoleniem przyjmie” – zawiera na s. 107 wzmiankę o spotkaniu w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli 26 stycznia 2009 r. , które nie przykuło uwagi mediów, być może niesłusznie. Wzięli w nim udział polscy eurodeputowani, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji. W spotkaniu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych udział wzięli m.in. Peter Hustinx, Europejski Inspektor Ochrony Danych, ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i wysoki urzędnik z Komisji Europejskiej, Francisco Foncesa Murillo. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) to odpowiedź Watykanu na integrację europejską – organ, którego działalność „polega na tworzeniu stałej płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń duszpasterskich pomiędzy konferencjami biskupów krajów Unii Europejskiej, dialogu z instytucjami Unii Europejskiej nt. kształtu prawodawstwa europejskiego, praw człowieka itd. oraz monitorowaniu i analizowaniu procesów politycznych w Unii Europejskiej z punktu widzenia Kościoła„. Czyli zalążek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Komisji Europejskiej stojącej nad Parlamentem Europejskim. Udział kościelnego dostojnika w spotkaniu z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i GIODO pokazuje jak dużą wagę przykłada Kościół do stępienia dyrektywy europejskiej 95/46/WE o ochronie danych osobowych – soli w oku dla wielu episkopatów krajowych.

To wręcz niesamowite, że podczas gdy w instrukcji biskupów o ich procedurze występowania z Kościoła pada ponad trzydzieści kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego po to, by nikt nie miał wątpliwości, że to jego wewnętrzna sprawa a nie cywilna, w Brukseli toczy się prawdziwa gra o podleganie przez kościoły ustawom o ochronie danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Środowisko polskich apostatów przez pięć lat beznadziejnie błądziło po labiryncie kanonów i ekskomunik. Portal www.wystap.pl jest nicią Ariadny po której można będzie z niego wyjść i walczyć o swoje prawa w sądach” – powiedział jego założyciel Maciej Psyk.

Choć Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada 28 stycznia, to w 2009 r. jego obchody
rozpoczęły się już 26 stycznia i trwały do 2 lutego 2009 r. W ramach obchodów Dnia Ochrony
Danych Osobowych miały miejsce następujące wydarzenia:
– spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w siedzibie Stałego
Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej (Bruksela, 26 stycznia 2009 r.) z posłami do
Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych
instytucji. W spotkaniu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych udział wzięli: Peter Hustinx,
Europejski Inspektor Ochrony Danych, Jego Ekscelencja Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz,
Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

Facebook Comments

Website Comments

  1. admin
    Odpowiedz

    Do skargi do Strasburga trzeba wyczerpać drogę krajową. W przypadku GIODO oznacza to przegraną w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i następnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Post a comment