23 września 2009 roku to kolejny sukces Kościoła katolickiego w Polsce i jednocześnie szczyt jego władzy nad Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a tym samym – ukoronowanie starań, by ustawie nie podlegać. Michał Serzycki przybył (!) do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski żeby podpisać to co „wspólnie” przygotowali z sekretarzem generalnym KEP, biskupem Stanisławem Budzikiem. Z kronikarskiego obowiązku podaję gdzie Michał Serzycki opowiadał o tym co zrobił (sowicie okraszając to Kodeksem Prawa Kanonicznego).

– Radio TOK FM, 23.09.2009

Opracowaniu przez GIODO i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski Instrukcji ?Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce? poświęcona była rozmowa GIODO Michała Serzyckiego z Agatą Kowalską z Radia TOK FM.

Podczas rozmowy GIODO wyjaśniał, co zawiera ta instrukcja oraz tłumaczył, że jest ona zbiorem zasad opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów ? zwłaszcza Kodeksu prawa kanonicznego i ustawy o ochronie danych osobowych.

– TVN CNBC Biznes

Ochronie danych osobowych gromadzonych przez Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe poświęcona była rozmowa w TVN CNBC Biznes.

Jej gościem był Michał Serzycki ? Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który wyjaśniał podstawowe zasady obowiązujące w tym zakresie. Wyjaśniał, że Kościół, prowadząc swoją misję, chroni dane osobowe na podstawie takich regulacji prawnych, jak Kodeks prawa kanonicznego i ustawa o ochronie danych osobowych.

Odwołał się również do podpisanej 23 września 2009 r. Instrukcji ?Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce? opracowanej przez GIODO i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Mówił, że to Kodeks dobrych praktyk stanowiący zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych w kościele, a jego upowszechnienie w parafiach z pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości duchownych w tym zakresie.

Rozmowę prowadziła Jola Wiśniewska.

– TVP, 25.09.2009

Podpisaniu porozumienia między Michałem Serzyckim ? Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych o Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski poświęcona była rozmowa, GIODO z red. Katarzyną Sitnik z TVP , na potrzeby programu ?Między Ziemią a Niebem?.

GIODO przedstawił główne założenia podpisanego dokumentu wskazując, że jest zbiorem zasad, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Kościół Katolicki, wynikających zarówno z ustawy o ochronie danych osobowych, jak i kodeksu kanonicznego. Instrukcja zawiera informacje o obowiązkach spoczywających na administratorze danych, opisuje zagrożenia jakie wynikają z korzystania z Internetu oraz listę pytań i odpowiedzi na najbardziej nurtujące problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych w pracy duszpasterskiej. Instrukcja zawiera także słownik podstawowych pojęć z zakresu danych osobowych.

– Radio „Niepokalanów”, 28.09.2008

Opracowanej przez GIODO i Episkopat Instrukcji ?Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce? poświęcona była audycja Radia Niepokalanów. Gościem słuchaczy i redaktor Agnieszki Kałuży był Michał Serzycki ? Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Podczas rozmowy wyjaśniał, że podpisanie przez GIODO i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski Instrukcji odnoszącej się do przetwarzania danych osobowych w tym sektorze wpisuje się w działalność edukacyjną GIODO. Jest to bowiem kolejny, po sektorze marketingu, nieruchomości i bankowości, Kodeks dobrych praktyk stanowiący zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Instrukcja opisuje podstawowe reguły, które Kościół jest obowiązany stosować przy przetwarzaniu danych osobowych, a które zawarte są m.in. w Kodeksie prawa kanonicznego i ustawie o ochronie danych osobowych. Nie ustanawia więc nowych zasad, lecz przybliża te zawarte w powyższych przepisach.

– „Przewodnik katolicki”, 29.09.2009

Temu, jak księża powinni postępować z danymi osobowymi, poświęcony był wywiad Michała Serzyckiego ? Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla ?Przewodnika Katolickiego?.

Jego głównym tematem była podpisana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski Instrukcja ?Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce?, która:

  • zawiera słownik podstawowych pojęć z zakresu danych osobowych,
  • przybliża zasady należytego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych zarówno w sposób tradycyjny, jak i w systemach informatycznych,
  • wskazuje, jakie obowiązki ? wynikające z Kodeksu prawa kanonicznego i ustawy o ochronie danych osobowych ? spoczywają na administratorze danych,
  • zawiera listę pytań i odpowiedzi na najbardziej nurtujące problemy związane z pracą duszpasterską.

Podczas wywiadu GIODO wyjaśniał, że Instrukcja wpisuje się w ideę tworzenia kodeksów dobrych praktyk ustanowioną w art. 27 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego.

Wywiad przeprowadził Michał Bondyra.

Facebook Comments

Post a comment