Początkiem wystap.pl była rozmowa z sekretarzem organizacji włoskich ateistów Raffaele Carcano „Świecka apostazja we Włoszech” (zamieszczona po polsku i po angielsku). Jako pierwsi podaliśmy także informację o książce „Odejść ze stada” (w podziękowaniu dla niego). Wielką przyjemnością było przeczytać inny wywiad na tematy poruszone w tej książce. Zwiększa to szanse na jej wydanie w Polsce. Przeprowadziła go Pani Agnieszka Zakrzewicz, autorka książki „Papież i kobieta„, która oddała już wielką przysługę polskiemu środowisku laickiemu tłumacząc korespondencję między dygnitarzami kościelnymi z której wynika, że Watykan pogodził się z „wystąpieniem po włosku”. Oba wywiady uzupełniają się. O ile rozmowa Macieja Psyka skupia się na stronie technicznej i prawnej to Autorka porusza wątki historyczne, socjologiczne i teologiczne. Najciekawszym uzupełnieniem wydaje się być informacja o założeniu we włoskim Fano już w 1986 roku stowarzyszenia anarchistów , które zabezpieczało od groźnych konsekwencji wyroku w sprawie małżeństwo Bellandich przeciwko biskupowi Pietro Fiordelliemu z 1958 roku. Robili to poprzez deklaracje (a nie „akty apostazji”). Interesujące, że w całej Europie siłą napędową odrzucenia nad sobą władzy Kościoła są właśnie anarchiści podczas gdy rozczarowani katolicy – nie mogąc wyzwolić się od używania języka kościelnego – zajmują się „apostazjami”. Stawia to pod znakiem zapytania czy takie „akty apostazji” są wystąpieniem w sensie prawa powszechnego.

Wywiad „Odejść ze stada”.

Facebook Comments

Post a comment