autor: Wisznu64

Robert Biedroń na Facebooku doniósł o odpowiedzi na swoją interpelację (skrytykowaną przez wystap.pl).

–> link do odpowiedzi <–

Poseł zauważa, że najważniejsze zdanie jest na samym końcu: „jakakolwiek wątpliwość co do możliwości opuszczenia kościoła lub innego związku wyznaniowego, do którego osoba należała w przeszłości, stoi w sprzeczności z zasadą wolności sumienia i wyznania zawartą w Konstytucji RP„. Choć generalnie jest to krok w dobrym kierunku to nie rozwiązuje problemu do którego doprowadził jego własny współpracownik Jarosław Milewczyk. GIODO i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie twierdzą, że z Kościoła Katolickiego nie można wystąpić tylko, że w tym celu trzeba się zastosować do „Świętej Instrukcji Apostatycznej”, promowanej w… jego biurach poselskich. Wszystko wskazuje więc na to, że wolność religijną gwarantuje nam arcybiskup Józef Michalik.

Facebook Comments

Post a comment