Upór kilku osób z www.wystap.pl doprowadził do tego, że po dwunastu latach pozorowanych działań i wymyślania przeszkód przed samym sobą (Konkordat!) Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zabrało się za kościoły i inne związki wyznaniowe. We wrześniu spodziewana jest precedensowa decyzja czy można poprosić duchownego o dopisanie w bazie danych informacji, że nie jest się już wyznawcą danej religii. Dotychczas GIODO wolał unikać odpowiedzi na to pytanie. Na stronie internetowej urzędu znajduje się pokrętna odpowiedź: „W przypadku gdy w dokumentach przechowywane są informacje dotyczące np. nieaktualnego adresu zamieszkania, nazwiska lub numeru telefonu to administrator danych, np. proboszcz, ma obowiązek ich sprostowania (art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych), jak również obowiązek uzupełnienia danych niekompletnych„. Na zdrowy rozum informacja o wyznaniu powinna być tym bardziej zmieniona ponieważ należy do danych sensytywnych, zaś GIODO pisze o zwykłych. Na razie Biuro odpisało, że w precedensowej sprawie wysłano list do ks. Jana Piotrowskiego z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu z prośbą o wyjaśnienia. Można się spodziewać, że proboszcz odpisze to co mu przygotuje ks. abp Andrzej Dzięga – szef Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. Już ten początkowy etap oznacza, że sprawa zaszła dalej niż udało się komukolwiek wcześniej. To prawdopodobnie pierwszy raz w historii urzędu, kiedy duchowny został poproszony o wyjaśnienie.

List GIODO do proboszcza o wyjaśnienie sprawy związanej z wystąpieniem z Kościoła pokazuje, że portal www.wystap.pl jako jedyny w Polsce dobrze zdiagnozował prawdziwy cel instrukcji Konferencji Episkopatu Polski z 27 września 2008 roku, którym jest odebranie Polakom praw przyznanych ustawą. Czekamy na decyzję administracyjną w tej sprawie z nadzieją, że Minister Wiewiórowski nie powieli tradycji tworzenia przed samym sobą przeszkód, które rzekomo odbierają mu kompetencje” – skomentował założyciel strony, Maciej Psyk.

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment