Liczba formularzy do “wystąpienia po włosku” (zaproponowano także nazwę “ustawowego”) przekroczyła dwa tysiące. Niedawno zostały ulepszone poprzez rozszerzenie aspektu wolności religijnej. Chodzi o to, aby nie podlegać dłużej jurysdykcji kościelnej – i by nie było wątpliwości co do tej intencji. Jednocześnie informację o wystap.pl i wystąpieniu “ustawowym” podał… “Głos koszaliński“. Pani Redaktor Joannie Boroń dziękuję i gratuluję odwagi.

Facebook Comments

Post a comment

2 × 2 =