Liczba formularzy do „wystąpienia po włosku” (zaproponowano także nazwę „ustawowego”) przekroczyła dwa tysiące. Niedawno zostały ulepszone poprzez rozszerzenie aspektu wolności religijnej. Chodzi o to, aby nie podlegać dłużej jurysdykcji kościelnej – i by nie było wątpliwości co do tej intencji. Jednocześnie informację o wystap.pl i wystąpieniu „ustawowym” podał… „Głos koszaliński„. Pani Redaktor Joannie Boroń dziękuję i gratuluję odwagi.

Facebook Comments

Post a comment