Jeden z Czytelników wystap.pl postanowił przetestować możliwość uzyskania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez „jego” parafię (do której nie zagląda). Daje ją art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych. Wysłał więc pismo do proboszcza Antoniego Bednarza z Parafii św. Józefa w Krakowie, jednocześnie prosząc o akt chrztu. Odpowiedź była raczej standardowa – my nic nie wiemy, po akt chrztu proszę sobie przyjść a poza tym to nie ten adres. Niezrażony we wrześniu wysłał kolejne. Tym razem odpowiedź była w innym tonie. Proboszcz odpisał, że „w księgach naszej parafii nie ma żadnych innych informacji dotyczących Pana” – i nawet przysłał akt chrztu! Wygląda to na próbę ochronienia prawdziwego skarbu każdej parafii – bazy danych parafian. Sam akt chrztu to tylko świstek na którym są imiona rodziców, data urodzenia i data chrztu. To może każdy dostać. Prawdziwa władza jest w komputerach – to nowoczesne „teczki” zawierające wszelkie możliwe dane i nawet rekordy do wpisywania innych uwag na temat parafian. Proboszcz nie zaprzeczył, że teczka jego adwersarza jest bardzo gruba (i zapewne tak jest). Zamiast tego skierował jego uwagę w innym kierunku. Zaczyna się nowy rozdział batalii w którym „apostazja” nie ma w ogóle znaczenia.

Czcigodny Ksiądz Proboszcz Antoni Bednarz

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa

ul. Zamojskiego 2

30-523 Kraków-Podgórze

W 2008 roku działając  na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 R. Nr. 101 poz. 926) wystąpiłem listownie o udzielenie na piśmie informacji o których mowa w art. 32 ust.1-5a ww. ustawy. W odpowiedzi z 18 sierpnia 2008 roku odpisał Ksiądz: ?W odpowiedzi na Pana ?Wezwanie? informuje, że wszelakie informacje ? jeśli Pan w parafii św. Józefa przyjmował sakramenty ? można osobiście odebrać w kancelarii parafialnej. Nie jest Pan mieszkańcem naszej parafii. Nie wiem jakie informacje o Pana danych osobowych mogłaby Parafia posiadać. (…)

Zwracam się więc ponownie do Księdza jako administratora moich danych osobowych i proszę na podstawie art. 33 ust. 2 o udzielenie mi na piśmie informacji o tym jakie dane osobowe są przetwarzane przez  Parafię pw. Św. Józefa w Krakowie-Podgórze ul. Zamojskiego 2.

Ponawiam też prośbę o dostarczenie mi aktu chrztu do miejsca zamieszkania: [xxxxx].

z poważaniem

[xxxxx]

Facebook Comments

Post a comment