Ósmy rok batalii. W styczniu ostateczny upadek ancien régime z czasów Wojciecha Wiewiórowskiego (wzmocniony uzupełniającym wpisem na Wystap.pl).

30 stycznia

Beznadziejna ucieczka z Kościoła„, „Duży Format”

W zakończeniu pierwsza wzmianka o pracach nad wyłączeniem KK spod Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przez „kościelnego GIODO”.

5 lipca

Katolicka Agencja Informacyjna oficjalnie potwierdza prace nad stworzeniem „kościelnego GIODO” i ujawnia członków zespołu, który nad tym pracuje. Załatwiano to na Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu 1 lutego.

W Kościele powstaje urząd ochrony danych osobowych„, 5 lipca

mirror: „Gość Niedzielny„, „Niedziela„, Deon.pl

26 lipca 

Będzie kościelny urząd ochrony naszych danych„, „Dziennik Polski”

Według red. Grażyny Starzak zebranie plenarne KEP przyjmie projekt dekretu o „kościelnym GIODO” jesienią.

29 lipca

Wywołany do tablicy przez Helsińską Fundację Praw Człowieka rzecznik prasowy KEP ujawnia, że w połowie marca 375 zebranie plenarne KEP uchwaliło „Dekret ogólny dotyczący sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem” dotyczący postępowania w przypadku adopcji. Optymistyczne wypowiedzi dra Pawła Litwińskiego.

Polsat News, „Gazeta Prawna„, Deon.pl

4 sierpnia

Kościół nie chroni danych osobowych adoptowanych dzieci„, „Gazeta Wyborcza”

23-24 października

Po roku i 8 miesiącach od „trzeciej linii orzeczniczej” RPO złożył wniosek o uchwałę NSA.

komunikat prasowy Biura RPO
RPO pyta NSA o dane osobowe w księgach kościelnych, Onet.pl
Wniosek RPO do NSA w sprawie kompetencji GIODO do oceny spraw apostatów, „Rzeczpospolita”
Ocena oświadczeń o wystąpieniu z Kościoła. RPO zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Polsat
RPO zapytał NSA na kanwie spraw dot. danych w księgach kościelnych, „Gazeta Prawna”
Wątpliwości w sprawie oświadczeń o wystąpieniu z Kościoła, Interia.pl
RPO pyta o prawo GIODO do oceny spraw apostatów, Lex.pl

Facebook Comments

Post a comment