Kościół zawsze chętnie korzystał ze zdobyczy techniki. Watykańska centrala telefoniczna była w latach 90-tych najnowocześniejsza na świecie (!). Idąc z duchem postępu Kościół wprowadza nowoczesny sposób dostępu do własnych tajemnic. Kluczem do tego będą służbowe legitymacje księży wyposażone w mikroprocesor. Legitymacje – na razie bez mikroprocesora – trafiły do kapłanów Archidiecezji Warszawskiej oraz diecezji tarnowskiej i płockiej. Produkuje je Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Zastąpią łatwe do podrobienia legitymacje papierowe. Zadbano o różne zabezpieczenia, np. hologramy i elementy świecące w świetle ultrafioletowym. Zawierają określenia po polsku, łacinie i angielsku, aby ksiądz mógł się legitymować na całym świecie.

Niewykluczone, że kapłani niektórych diecezji będą posługiwać się dokumentami z mikroprocesorem stykowym, na którym zapisane będą certyfikaty dostępu do wybranych baz danych diecezjipisze PAPW w komunikacie prasowym.

Legitymacje służbowe z mikroprocesorem stykowym produkowane przez PWPW posiadają już adwokaci (par. 2 pkt 2 uchwały – „Na legitymacji umieszczony jest mikroprocesor stykowy służący do przechowywania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz innych danych dotyczących posiadacza legitymacji„).

Na mikroprocesorze stykowym może być umieszczony certyfikat komercyjny i kwalifikowany podpisu elektronicznego. Interfejs stykowy wraz z podpisem elektronicznym może być wykorzystany przez klienta jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do systemu informatycznego firmy lub instytucji. Każde stanowisko komputerowe w firmie może zostać wyposażone w czytniki kart stykowych dostarczane przez PWPW S.A. Logowanie do systemu klienta wymaga podania nazwy użytkownika, hasła i potwierdzenia uprawnień poprzez umieszczenie karty w czytniku. Usunięcie karty z czytnika powoduje natychmiastową blokadę stanowiska komputerowego.

pisze PAPW. W całej sprawie pojawia się jednak haczyk – wydawanie spersonalizowanych kart mikroprocesorowych podlega prawu i pociąga za sobą odpowiedzialność i obowiązki diecezji. Gdyby zaś diecezja zawarła porozumienie o wykorzystywaniu karty w innych celach, np. do programu lojalnościowego, to usługodawcy nie powinni mieć dostępu do danych księży zapisanych w układzie stykowym (por. sprawozdanie GIODO za 2010 rok, s. 17). Inspektorzy Biura GIODO (teoretycznie) mogą skontrolować taką współpracę.

patrz także: „Kurier poranny„, „Gazeta Prawna„, „Gazeta Wyborcza„, art. o Elektronicznych Legitymacjach Studenckich

Facebook Comments

Website Comments

  1. Rafał
    Odpowiedz

    Ciekawi mnie informacja o centrali. Można poprosić o źródło?
    Na początku lat 90-tych wyczytałem w prasie, że w Koszalinie centrala analogowa została wymieniona na cyfrową. Ucieszyłem się: w końcu i do mojego rodzinnego województwa dotarł postęp – ale czytam dalej, okazało się, że to jedna z pierwszych, czy wręcz pierwsza taka centrala w Polsce.

Post a comment