Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Nietolerancji Religijnej (obecna nazwa, co też charakterystyczne: Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Wolności Religii i Przekonań) składa co roku raport Komisji Praw Człowieka. Niemal w każdym znajdują się informacje o naruszaniu prawa do zmiany wyznania. Szczególnie mocno istnienie tego prawa podkreślono w raporcie za rok 1996 w punktach 72-80. Przyda się do walki o prawo do wystąpienia z Kościoła Katolickiego, która – stanowiąc ukoronowanie dotychczasowej działalności wystap.pl – wkrótce się rozpocznie…

[download id=”118″]

Facebook Comments

Post a comment