Maciej Psyk z portalu www.wystap.pl, który monitoruje działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wobec kościołów i innych związków wyznaniowych, wysłał pismo do posła Jarosława Matwiejuka w sprawie sprawozdania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za 2009 rok. Poseł Jarosław Matwiejuk był jedynym, obok tragicznie zmarłej pani posłanki Izabeli Jarugi-Nowackiej, który zwrócił uwagę na zaniedbania GIODO w tym obszarze.

Było niedobrą tradycją, że sprawozdania GIODO Sejm przyjmował w sposób rutynowy – patrząc jedynie na to, co sam GIODO pokazywał. To sprawiało, że kontrolna funkcja Sejmu, określona w art. 20 ustawy o ochronie danych osobowych, była mocno iluzoryczna. Dzięki wsparciu posłów przez obywateli i organizacje pozarządowe po raz pierwszy w tym roku może to być kontrola realna” – skomentował Maciej Psyk.

[download id=”64″]

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment