Europejski Trybunał Praw Człowieka odszedł od „umycia rąk” w 1993 roku i coraz mocniej stoi na stanowisku, że nie można deportować uchodźców-chrześcijan do Iranu. Grożą im bowiem szykany, nękanie i zastraszanie a w przypadku konwertytów z islamu – wieloletnie więzienie a nawet śmierć. To konsekwencja uznania, że państwo jest islamskie, bo automatycznie zrównuje konwersję ze zdradą kraju – tłumaczy znawca islamu prof. Jan Hjärpe z Uniwersytetu w Lund (Szwecja).

Sprawy te to:

czteroosobowa rodzina Irańczyków przeciwko Turcji – skarga 36009/08

Zostali uznani za uchodźców z powodu przyjęcia chrześcijaństwa. W sprawie interwencję złożyło Europejskie Centrum na rzecz Prawa i Sprawiedliwości („ECLJ”).

30. ECJL podniosło, że apostazja jest karana przez irański kodeks karny a konwertyci chrześcijańscy są szykanowani i prześladowani przez władze krajowe. Stwierdziło także, że kilkoro nawróconych chrześcijan w Iranie zostało aresztowanych i poddanych nieludzkiemu traktowaniu. Niektórzy z nich zostali uwięzieni a inni musieli opuścić Iran i szukać azylu w innych krajach.

Trybunał uznał, że ich deportacja do Iranu byłaby naruszeniem praw człowieka.

Berfejani i Hajaran przeciwko Turcji – skarga 18854/07

Samane Hajizade Berfejani zamierzała przejść na judaizm. Przewodniczący Izby 3 maja 2007 roku wystąpił do władz tureckich o tymczasowe wstrzymanie jej deportacji do Iranu do czasu rozpatrzenia skargi. O sprawie pisała prasa w Izraelu.

Ali Reza Razaghi przeciwko Szwecji – skarga 64599/01

Kochanek żony mułły (!) wystąpił o azyl i przyjął chrześcijaństwo. Uznano, że fantazjował, ale przyznano mu prawo stałego pobytu z powodów humanitarnych.

A. R. M. przeciwko Bośni i Hercegowinie – skarga 5176/13

Sprawa w toku. Irańczyk twierdzi, że po deportacji do Iranu byłby prześladowany jako chrześcijanin.

Niknam przeciwko Szwecji – skarga 23446/94

Informacja, że bahaizm jest traktowany w Iranie na równi z apostazją z islamu.

Zobacz także…

raport nt. kar za apostazję w Iranie (ang)

?Ustawy o apostazji? mają? kraje fanatyków muzułmańskich, 25 stycznia 2013

Postępy ?ustaw o apostazji?: czas na Maroko, 18 kwietnia 2013

 

 

Facebook Comments

Website Comments

 1. Immanuel
  Odpowiedz

  Niedawno GIODO (minister Wiewiórowski) wystąpił w Sejmie z propozycją ustalenia przez kościoły i inne związki wyznaniowe instrukcji apostatycznych, na podstawie których Państwo uznawałoby wystąpienie z nich, które nie byłoby wystąpieniem. Generalnie chodziło o danie kolejnego przywileju duchownym katolickim, dla ich podłego postępowania wobec odstępców. Pan Wiewiórowski kompletnie nie rozumie na czym polegają prawa człowieka. Jemu pasowałoby państwo wyznaniowe, gdzie umarzałby sprawy bez końca, a Pani Dąbrowska przyklepywałaby to swoimi sklerykalizowanymi wyrokami. Proponuję Panu Wiewiórowskiemu wyjazd do Iranu gdzie skargi na kler będzie mógł nie tylko umarzać, ale również skazywać skarżących na długoletnie więzienie.

  • admin
   Odpowiedz

   Wystarczyło w nocy dopisać „i 3” do projektu ustawy tak jak tego domagała się Irena Lipowicz i o swoje prawa trzeba całymi latami walczyć pazurami, idąc praktycznie po trupach do celu, bo nie można tego ani wyegzekwować jeśli to istnieje ani spuścić do kibla jeśli to nie istnieje. Takiego cyrku jaki nam zafundował Wiewiór nie ma nigdzie na świecie.

Post a comment