Month: czerwiec

Rzewne łzy GIODO w sprawozdaniu za 2015 rok

Pojawiło się sprawozdanie GIODO z działalności w 2015 roku. Działka „kościelna” jest omówiona na stronie 97. Statystyka dotycząca Kościoła Katolickiego przedstawia się następująco: wpłynęły 73 skargi na parafie katolickie wydano: 73 nakazy przywrócenia stanu zgodnego z prawem (prawie wszystkie dotyczą tzw. „wystąpienia po włosku”) 7 umorzeń 5 razy odmowa uwzględnienia wniosku 35 razy utrzymanie w mocy

[ Read More ]