29 października wystap.pl zadało GIODO sześć pytań dotyczących styku ustawy o ochronie danych osobowych i kościołów. Mimo upływu dwóch miesięcy nadal nie ma odpowiedzi – a sprawa nie wymaga żadnego „postępowania wyjaśniającego”. To oznacza, że GIODO już przekroczył termin jednego miesiąca. Nie to oczywiście, żeby wytykać taki drobiazg, bo terminy są nagminnie przekraczane we wszystkich sprawach „okołokonkordatowych”.

22 listopada pytanie numer sześć („czy na potrzeby ustawy osoby, które uzyskały potwierdzenie o „wystąpieniu z Kościoła formalnym aktem” są uznawane za byłych członków Kościoła Katolickiego?„) zostało uszczegółowione przez podanie konkretnego przypadku. Do tego dodano pytanie o podobny formularz wystąpienia z Towarzystwa „Strażnica” (popularna nazwa – Świadkowie Jehowy). Ci nie mają kanonu 535 Kodeksu Prawa Kanonicznego i diabli wiedzą czy mają jakiś zapasowy. Instrukcji między GIODO a Zarządem Towarzystwa „Strażnica” też nie ma więc sytuacja jest skomplikowana, bo Biuro nolens volens musi się oprzeć na… prawie polskim, a nie na kanonach. Być może to właśnie powoduje trudności gdyż po przepisowym miesiącu na to pismo także nie ma jeszcze odpowiedzi.

Oto uzupełniające pismo do pytania szóstego.

[download id=”100″]

22 grudnia – tj. po miesiącu – zostało emailem zostało wysłane ponaglenie z prośbą o odpowiedź. Na to nie było już żadnej reakcji… Urząd państwowy zamienił się w oblężoną twierdzę i zamilkł.

Facebook Comments

Website Comments

  1. Bolesław
    Odpowiedz

    Należy tu jeszcze uzupełnić, że dnia 22 grudnia wysłałem ponaglenie emailem o treści:
    „Dnia 22 listopada wysłałem dwa pisma z prośbą o wyjaśnienie pewnych aspektów Ustawy o ochronie danych osobowych. Wiem, że oba zostały odebrane w dniu 24 listopada. Odpowiedź na nie, nie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego; przeciwnie – sprowadzała się do wyjaśnienia mi, jako laikowi, obowiązującego prawa. Potwierdziła to Pani pracownik biura, w trakcie mojej wizyty w biurze w dniu 12 grudnia. Mimo tego do dzisiaj, tj. 22 grudnia, nie otrzymałem jej, co kłóci się z art. 35 par. 1 i 2 kpa. W związku z tym zapytuję – kiedy otrzymam odpowiedź na moje pytania?”
    Na to też brak re: odpowiedzi. Nastała cicho-sza.

Post a comment