Month: sierpień

Manipulacja Prałata Żdanuka

Jednym z duchownych, którzy dzięki wystap.pl weszli w bliską relację z Biurem GIODO jest Ksiądz Prałat Tadeusz Żdanuk, proboszcz Parafii pw. św. Rocha w Białymstoku. Napisał był odpowiedź w sprawie pana, który chce wykazać, że adnotacje w księgach chrztów nie są łaską kurii lecz prawnym obowiązkiem. Oczywiście nie uznaje tego, że ów pan wystąpił z

[ Read More ]

Austria: rekord wystąpień z Kościoła w 2010 roku

Nie tylko w Niemczech skandal pedofilski doprowadził do wzrostu wystąpień z Kościoła katolickiego, a co za tym idzie – spadku dochodów. Jeśli w Niemczech sytuacja jest tragiczna to w Austrii przybrała rozmiar katastrofy. W 2010 roku wystąpiło 87,393 Austriaków, co stanowiło wzrost aż o 64% w stosunku do 2009 roku. W niektórych diecezjach liczby prawie

[ Read More ]