Pojawiło się pytanie czy kserokopia dowodu osobistego i podpis (taki sam jak na dowodzie!) są wystarczającym dowodem tożsamości w przypadku występowania z Kościoła. We Włoszech potwierdził to Gwarant Ochrony Danych Osobowych 5 listopada 2003 roku. Powinien to być gotowiec dla GIODO. Jest to standardowa (i zgodna ze zdrowym rozsądkiem) procedura w przypadku potrzeby potwierdzenia tożsamości w sytuacjach ważnych, choć niekoniecznie ściśle urzędowych. Np. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej na KUL wymaga następujących dokumentów przy naborze:

  1. świadectwo maturalne
  2. dyplom magisterski (w razie braku ? absolutorium z seminarium z wyliczoną średnią z całości studiów)
  3. podanie do Dziekana o przyjęcie na I rok studiów
  4. trzy fotografie w stroju duchownym
  5. pismo kierujące od kompetentnej władzy kościelnej
  6. zaświadczenie o stanie zdrowia
  7. rejestracja elektroniczna (wyjaśnienie u p. dr M. Kobiałki)
  8. ksero dowodu osobistego (w przypadku obcokrajowców ? paszportu)
  9. okładka na dokumenty ? do pobrania w KUL

Dokumenty te należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Teologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
IFPL ? dr Małgorzata Kobiałka
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

Szczegółowych informacji udzielają:

p. dr Małgorzata Kobiałka
tel. (81) 445 38 37,
e-mail: kobiala@kul.lublin.pl

ks. dr Piotr Kulbacki
tel. 691 69 42 21,
e-mail: PiotrKulbacki@kul.lublin.pl, PiotrKulbacki@oaza.pl

O dziwo – nie trzeba dwóch świadków ani czasu do namysłu. A to przecież też ważna decyzja…

Facebook Comments

Post a comment