Zapis rozmów na temat ustawy o ochronie danych osobowych. Skoro GIODO pracuje na rzecz Kościoła to ktoś musi pracować na rzecz Polaków…

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment