Trwało to rok potwornie ciężkiej pracy, ale było warto. „Psy i szczury” wyszły ze swoich nor i wołają: „Chcemy prawa i sprawiedliwości, nie Prawa i Sprawiedliwości!„. Zaczynają się sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wniesione przy pomocy wystap.pl. Proboszczowie są w nich na prawach strony. Mogą sobie pomachać przed sądem instrukcją o apostazji jeśli wola. Oj, będą biskupi mieli nad czym deliberować podczas 355 plenum za trzy dni!

[download id=”145″]

Facebook Comments

Website Comments

  1. admin
    Odpowiedz

    Nie, to etap 12 według procedury (FAQ pkt 6). Skarga na brak umorzenia sama się umorzyła, bo skarżący nie zapłacił wpisowego.
    Teraz z tymi umorzeniami to klasa – wszystko w terminie ustawowym, bo się nauczyli to prowadzić.

Post a comment