Polscy kanclerze kurii kłamią w żywe oczy żeby zachować instrukcję o apostazji (a pomaga im w tym apostazja.info). Zapytany wprost, Przewodniczący KEP abp Józef Michalik wymownie milczy w nadziei, że uda się problem przemilczeć a papież wybaczy te oznaki schizmy. Tymczasem „farbę puścili” sami kanoniści poza Polską. Jednym z nich jest ks. prof. Jan Duda, wikariusz diecezji spiskiej na Słowacji. Na temat efektu „Omnium in mentem” napisał dwa razy – 23 lutego i 9 września. Pisze otwarcie, że żadnego wystąpienia z Kościoła nie ma i nie było, bo Kto sa stal katolíkom, je navždy katolíkom („semel catholicus, semper catholicus” po słowacku).

Drugim, który powiedział to samo jest ks. Randall Weber z diecezji Salina w USA. Co więcej, bez ogródek wyjawił, że „formalni apostaci” podlegali pozostałym… 1749 kanonom. Czyli np. mieli – a tym bardziej mają – obowiązek uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. Kiedy mówiłem o tym osobom, które zawodowo zajmują się „formalnym zerwaniem związków z Kościołem rzymskokatolickim” nie mieściło im się to w głowach i woleli to obśmiać. Cóż, największą karą będzie teraz zaciągnięcie przez rodziców na mszę!

Facebook Comments

Website Comments

  1. asceta
    Odpowiedz

    No, nie zaciągnie mnie nikt siłą na mszę. Kłaniają się prawa wynikające z konstytucji i kodeksów (naruszenie nietykalności cielesnej? zmuszanie do podjęcia działania wbrew woli?). 🙂

  2. admin
    Odpowiedz

    Jak rodzice powiedzą, że koniec z kieszonkowym to konstytucją można wiesz co… 🙂 A poza tym pamiętaj, że „Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną„. Czyli marsz na mszę, apostaci! 🙂

Post a comment