Month: Sierpień

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu…

W sprawie występowania z Kościoła wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Nie tylko dlatego, że w Watykanie powstał plan walki z tym prawem. Także dlatego, że to tam należy szukać drugiej szali tej wagi – UAAR. Oto co napisali na nasz start – Lo sbattezzo in Polonia. A oto co napisali dzisiaj. Tak więc sprawa wróciła

[ Read More ]

Rzecznik Praw Obywatelskich manipuluje prawem!

W dramacie obyczajowym pt. „wyciskanie informacji z Rzecznika Praw Obywatelskich” został właśnie napisany ostatni rozdział. Przez dwa lata dwóch wysokich urzędników Biura – Krzysztof Jabłoński i Mirosław Wróblewski – podchodziło do pytań różnych obywateli związanych z ustawą o ochronie danych osobowych jak do przesłuchania na gestapo. Obowiązywała zasada – nic nie mówić tyle ile się

[ Read More ]

Gdy urząd państwowy walczy z własnym państwem…

Jak już zauważył jeden z komentatorów, rzecznik prasowy GIODO Małgorzata Kałużyńska-Jasak robi co może, by walczyć z własnym urzędem na rzecz Kościoła. Dba mianowicie o to, by prawo kanoniczne przeważało nad polskim. „W zakresie nieuregulowanym przepisami KPK(anonicznego) zastosowanie znajdą zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych” – cytuje ją „Dziennik Gazeta Prawna”. Pani Małgosia

[ Read More ]

Uwertura

Marcin Krzemiński to bohater dzisiejszego dnia. Wysunął koncepcję zachowania wyższości instrukcji biskupów nad prawem polskim dzięki podpisaniu się Ministra Spraw Zagranicznych pod oświadczeniem, że Kościół nie podlega polskiemu prawu. A przynajmniej trzeba to sobie będzie „dopowiedzieć”. Co następnie rozwinął. Czym innym jest jednak sam pomysł, który omówiłem a czym innym ujawnienie proponowanej strategii. Tej warto

[ Read More ]

Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po ich stronie

Adwokat kościelny Marcin Krzemiński z Kancelarii Prawa Kanonicznego „Kanonista” w Warszawie na stronie Kancelarii zamieścił obszerne rozwinięcie swojej wypowiedzi, zacytowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” z 5-go sierpnia a dotyczącej możliwej reakcji Konferencji Episkopatu Polski na oczekiwaną precedensową decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli w sporze, który ma miejsce – dotyczącym prawa do wystąpienia z

[ Read More ]

Kościół chce "uzgodnić" niepodleganie prawu?

Dzisiejszy (5 sierpnia) „Dziennik Gazeta Prawna” przynosi artykuł Tomasza Żółciaka „Wrażliwe dane w kościelnych tekach„. To pierwszy artykuł w prasie ogólnopolskiej o „ciągle nieuregulowanej” sprawie o którą walczy portal www.wystap.pl. Doszliśmy do etapu w którym ktoś ze strony kościelnej musiał na to jakoś zareagować. Był to Marcin Krzemiński, specjalista od „dziewic konsystorskich” z Kancelarii Prawa

[ Read More ]

Kalendarium batalii

Przeglądając to co udało się odkryć zauważyłem, że choć bardzo dokładnie omówiony jest proces Zbigniewa Kaczmarka to nie ma całościowego omówienia historii tej batalii w Polsce – która wchodzi w decydującą fazę. Naprawiam więc to niedopatrzenie. Kalendarium batalii o występowanie z kościołów w Polsce 1997-2009 – Faza zawłaszczenia 28.08.1997 – Sejm przyjmuje Ustawę o ochronie

[ Read More ]

Biskupi ukryli własną instrukcję!

Trudno w to uwierzyć, ale „Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na 345. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski” ukryli informację o słynnej instrukcji w oficjalnym komunikacie! Napisali o wszystkim co robili – zapomnieli jedynie o instrukcji do której przygotowania trwały rok i którą przyjęli dzień wcześniej. Czyżby wstyd było o tym pisać? Wspomniał o niej jedynie Sekretarz

[ Read More ]

Życzenia dla nowego GIODO

Dzisiaj urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po złożeniu przysięgi przed Sejmem, objął dr Wojciech Wiewiórowski. Co prawda po Michale Serzyckim każdy jego następca może być tylko lepszy, ale chciałem z tej okazji złożyć nowemu GIODO życzenia. Od serca. Panie Ministrze! Życzę Panu, aby Pańska kadencja upłynęła pod znakiem umocnienia Ustawy i skutecznego jej egzekwowania.

[ Read More ]

Watykański plan walki z ochroną danych osobowych

Kościół katolicki prewencyjnie spacyfikował GIODO jako organ, który mógłby mu zagrozić i to na długo zanim apostazja została w Polsce spopularyzowana w I połowie 2006 roku dzięki apostazja.info i bardzo medialnemu procesowi, który wytoczył Zbigniew Kaczmarek z Olecka. Pojawiły się wówczas formularze w których ustawa o ochronie danych osobowych zaczęła się przewijać, choć bez powołania

[ Read More ]