Przeglądając to co udało się odkryć zauważyłem, że choć bardzo dokładnie omówiony jest proces Zbigniewa Kaczmarka to nie ma całościowego omówienia historii tej batalii w Polsce – która wchodzi w decydującą fazę. Naprawiam więc to niedopatrzenie.

Kalendarium batalii o występowanie z kościołów w Polsce

1997-2009 – Faza zawłaszczenia

28.08.1997 – Sejm przyjmuje Ustawę o ochronie danych osobowych z przemyconym „i 3” w art. 43 ust. 2, co ma na celu wyłączenie kościołów spod ustawy

15.05.2001 – narada na PAT jak walczyć z Ustawą o ochronie danych osobowych z udziałem urzędującego GIODO, Ewy Kuleszy. Gość z Watykanu, obecny sekretarz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, instruuje czołowych księży, m. in. bpa Tadeusza Pieronka co zrobić żeby sprawę skomplikować i przeciągać. Tylko raz na marginesie wspomina o kanonie 535. GIODO użyje go potem jako rzekomego dowodu własnej impotencji.

03.05.2005 – list kardynała Herranza w sprawie zasad apostazji do niemieckiego biskupa Gebharda Fürsta

08.12.2005 – zatwierdzenie „Actus formalis” (?)

I poł. 2006 – rozkwit tematu apostazji w mediach i świadomości społecznej dzięki (nieudanemu) procesowi wytoczonemu przez Zbigniewa Kaczmarka z Olecka. Powstaje apostazja.pl, która informuje o apostazji „kanonicznej”.

13.03.2006 – Watykan wysyła „Actus formalis” do Polski

29.05.2006 ? Sąd Apelacyjny w Białymstoku ignoruje powołanie się przez Zbigniewa Kaczmarka na art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych i wydaje wyrok po myśli proboszcza Edmunda Łagódy. Zażalenie oficjalnie uznano za ?bezzasadne? (art. 385 kpc).

13.07.2006 – objęcie urzędu GIODO przez Michała Serzyckiego pieczętuje jego podległość Kościołowi; decyzje odmowne w sprawie występowania z Kościoła katolickiego z powołaniem się na kanon 535 KPKan.

I poł. 2007 (?) – Sekretarz Generalny KEP bp Piotr Libera „poprosił Radę Prawną Episkopatu o opracowanie dokumentu pozwalającego na jednolite postępowanie we wszystkich diecezjach w Polsce, zgodne z prawem i stanowiskiem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych„.

02.10.2007 – biskupi zaniepokojeni zjawiskiem apostazji podczas 341 Zebrania Plenarnego KEP; ?nosi to znamiona zorganizowanej akcji” ? ocenił bp Budzik

17.10.2007 – ujawnienie w „Tygodniku Powszechnym” prac nad instrukcją w lakonicznym zdaniu „Powstaje instrukcja postępowania z ludźmi, którzy nie chcą figurować w spisach Kościoła katolickiego„. Temat przewijał się przez media przez następne 2-3 tygodnie.

początek 2008 – różnica zdań w Kościele na tle wypisywania osób, które nie chcą płacić w Niemczech podatku kościelnego (Kościół niemiecki nie uznał instrukcji Watykanu z 13.03.2006, co było przyczyną procesu Hartmuta Zappa)

2007-2008 – diecezje stosują własne instrukcje w sprawie występowania z Kościoła; kluczowa rola Kurii Krakowskiej i jej notariusza ks. dr Piotra Majera

27.09.2008 – Konferencja Episkopatu Polski wydaje instrukcję opracowaną przez Radę Prawną dot. zasad występowania z Kościoła. Próba wykazania, że jest to jego wewnętrzna sprawa. Mogła być gotowa już w lipcu gdyż poprzednie Zebranie Plenarne (344) było 17-18 czerwca.

15 .10.2008 – dokument KEP jako jedyny przyjmuje bp Stanisław Stefanek (Diecezja Łomżyńska)

14.11.2008 – Rzecznik Praw Obywatelskich umywa ręce w sprawie instrukcji (nie informuje o ustawie o ochronie danych osobowych). Tej linii konsekwentnie trzyma się w 2009 i 2010.

23.09.2009 – kościelna instrukcja podpisana przez GIODO potwierdza wprowadzone metodą faktów dokonanych wyłączenie Kościoła Katolickiego spod ustawy o ochronie danych osobowych. Szczyt władzy Kościoła nad GIODO, który nawet nie podpisał tego u siebie tylko w Sekretariacie KEP.

od 2010 – Czas patriotów

22.02.2010 – zapytanie pisemne E-0877/10 złożone przez Członka Parlamentu Europejskiego prof. Joanny Senyszyn w sprawie ochrony danych osobowych apostatów

23.04.2010 – komisarz sprawiedliwości Viviane Reding w imieniu Komisji Europejskiej odpowiada na interpelację E-0877/10

23.04.2010 – skarga na instrukcję KEP do Watykanu

18.05.2010 – abp Francesco Coccopalmerio odpowiada na skargę (pismo 12347/2010 Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych). Wynika z niego, że Watykan śledzi rozwój wydarzeń.

20.05.2010 – drugie pismo Joanny Senyszyn do Komisji Europejskiej (E-3834/2010)z wyraźną sugestią, że „Instrukcja” z 23.09.2009 narusza dyrektywę 95/46/WE

16.06.2010 – po dwóch miesiącach przygotowań rusza portal www.wystap.pl

lipiec 2010 – dzięki www.wystap.pl udaje się zrekonstruować schemat podbijania GIODO, pojawia się kilkadziesiąt wpisów na ten temat i dwa artykuły w prasie lokalnej

04.08.2010 – objęcie urzędu przez nowego GIODO, dra Wojciecha Wiewiórowskiego

od sierpnia 2010 – do GIODO napływają liczne skargi na odmowę sprostowania nieaktualnych danych osobowych przez księży

wrzesień 2010 – wychodzi na jaw, że Papież Benedykt XVI usunął możliwość „formalnego wystąpienia z Kościoła” z Kodeksu Prawa Kanonicznego

15.12.2010 – GIODO przyznaje, że nie ma kognicji wobec kościołów i innych związków wyznaniowych z powodu „i 3”

poprosił Radę
Prawną Episkopatu o opracowanie dokumentu pozwalającego na jednolite postępowanie we wszystkich
diecezjach w Polsce, zgodne z prawem i stanowiskiem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych

Facebook Comments

Post a comment