Jesienią 1985 roku w sprawie Marian Guinn przeciwko Kościołowi Chrystusa w Collinsville było już po wyroku sądu pierwszej instancji (w Tulsa County Court) a przed wyrokiem Sądu Najwyższego Oklahomy. Amerykański prawnik Ronald Flowers w periodyku „Journal of church and state”, tom 27 nr 3/1985 napisał interesujący artykuł „Czy kościoły mogą dyscyplinować członków i wygrać w sądzie?„. Chodziło o odgadnięcie jaki zapadnie wyrok. Flowers przedstawił szereg argumentów dla których Marian Guinn powinna wygrać. Okazało się, że miał rację. Pielęgniarka oskarżona o „cudzołóstwo” po wystąpieniu z kongregacji wygrała go trzy i pół roku później.

[download id=”89″]

Facebook Comments

Post a comment