Rok temu doszło do małej rewolucji obyczajowej, kiedy kanclerz Diecezji Warszawsko-Praskiej jako pierwszy ksiądz katolicki w Polsce przyszedł do Biura GIODO jako strona w sprawie (pełnomocnik Biskupa Warszawsko-Praskiego). Urzędnicy z wrażenia aż zapomnieli o 17 zł opłaty skarbowej. Kościelne młyny mielą powoli, ale coś się zaczyna zmieniać skoro 26 września zapoznać się z dokumentacją „swojej” sprawy przyszedł pierwszy proboszcz. Uzbrojony w zaświadczenie Diecezji Drohiczyńskiej, że jest aktualnym proboszczem Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi. Skądinąd bardzo praktyczny wynalazek. Zapewne Rada Prawna KEP opracowała jednolite zaświadczenie dla wszystkich kurii diecezjalnych, np. podczas zebrania z kanclerzami kurii 6 listopada.

Coś się zmieniło, coś się stało i już się nie odstanie…

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment