blog

Jak do UoODO przemycono "i 3"?

Nie dawała mi spokoju kwestia w jaki sposób do ustawy o ochronie danych osobowych przemycono niezgodne z dyrektywą 95/46/WE słowa (?) „i 3”, na których przez dwanaście lat opierano całą „politykę informacyjną” czyli ignorowano skargi na duchownych i kościoły. Postawiłem hipotezę, że maczali w tym ręce biskupi podczas jednego ze spotkań lobbingowych zwanych oficjalnie Komisją Wspólną

[ Read More ]

Jak nie podlegać prawu. Dekalog konspiratora.

Nie chcesz podlegać jakiemuś prawu? Najlepiej gdyby go nie było, prawda? Co jednak zrobić w tym trudnym przypadku kiedy się nie da żeby nie było? Sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna. Skorzystaj z poniższych strategii użytych przez Kościół katolicki żeby nie podlegać ustawie o ochronie danych osobowych. Działało to przez trzynaście lat – z punktem

[ Read More ]

wystap.pl przeciwko przyjęciu przez Sejm sprawozdania GIODO

Maciej Psyk z portalu www.wystap.pl, który monitoruje działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wobec kościołów i innych związków wyznaniowych, wysłał pismo do posła Jarosława Matwiejuka w sprawie sprawozdania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za 2009 rok. Poseł Jarosław Matwiejuk był jedynym, obok tragicznie zmarłej pani posłanki Izabeli Jarugi-Nowackiej, który zwrócił uwagę na zaniedbania GIODO w

[ Read More ]

Prokuratura o apostazji chorych!

Pan Zbigniew z Krakowa to niespokojna dusza. Nie tylko jako jedna z niewielu osób w Polsce napisał w sprawie wystąpienia z Kościoła katolickiego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i uzyskał kompromitującą Michała Serzyckiego odpowiedź. Uznał także przetwarzanie jego danych osobowych przez Archidiecezję Krakowską za… przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania. Prokuratura zaś tak się

[ Read More ]

Urząd odwrócony

Jest takie miejsce w Polsce gdzie polskie prawo już nie obowiązuje. Nazywa się Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Teoretycznie jest to urząd państwowy powołany do nadzorowania ustawy o ochronie danych osobowych. W praktyce – kościelne biuro do walki z nią. Wyręcza się tam proboszczów w wymyślaniu czemu nie podlegają ustawie. Na topie jest kanon

[ Read More ]

Skarg na kościoły nie ma, bo ma nie być (a jak są to też nie ma)

W sprawozdaniu GIODO za rok 2009 omówione są wniesione skargi – łącznie 1049 – według następującej klasyfikacji: – administracja publiczna (143) – sądy, prokuratura, komornicy (43) – banki i inne instytucje finansowe (139) – Internet (88) – marketing (57) – sektor mieszkalnictwa (57) – System Informacyjny Schengen (27) – telekomunikacja (45) – zatrudnienie (99) –

[ Read More ]

Kościół lobbuje przeciwko ustawom o ochronie danych osobowych

Sprawozdanie z działalności GIODO za rok 2009 – które Sejm wkrótce „z zadowoleniem przyjmie” – zawiera na s. 107 wzmiankę o spotkaniu w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli 26 stycznia 2009 r. , które nie przykuło uwagi mediów, być może niesłusznie. Wzięli w nim udział polscy eurodeputowani, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz

[ Read More ]

Co można załatwić na kserokopię dowodu…

Pojawiło się pytanie czy kserokopia dowodu osobistego i podpis (taki sam jak na dowodzie!) są wystarczającym dowodem tożsamości w przypadku występowania z Kościoła. We Włoszech potwierdził to Gwarant Ochrony Danych Osobowych 5 listopada 2003 roku. Powinien to być gotowiec dla GIODO. Jest to standardowa (i zgodna ze zdrowym rozsądkiem) procedura w przypadku potrzeby potwierdzenia tożsamości

[ Read More ]