Wystąp z Kościoła

Jest skrzętnie przemilczanym i ignorowanym przez biskupów faktem, że występowanie z Kościoła nie jest jego wewnętrzną sprawą. Dzięki trwającej od czerwca 2010 roku batalii Wystap.pl potwierdziły to ostatecznie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wszystko co trzeba zrobić żeby wystąpić z dowolnego kościoła to napisać zrozumiałe i jednoznaczne oświadczenie woli, podpisać się i wysłać do proboszcza parafii chrztu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wystąpienie jest skuteczne od dnia odebrania pisma. Ten zaś pokazany jest na rewersie „zwrotki”. To wszystko. Cała „instrukcja KEP-u o apostazji” (której nie było nawet w prawie kościelnym!) to był gigantyczny humbug, mający na celu przejęcie kontroli nad tym procesem poprzez zaoferowanie „ekskomuniki na życzenie„. Ekskomunika nie jest jednak równoznaczna z wystąpieniem – to kara kościelna. Apostaci nadal (i do końca życia) podlegają prawu kanonicznemu. Kościół Katolicki po prostu nie uznaje wystąpienia – i nigdy nie uznawał. Nadal wyznaje zawartą w kanonie 11 KPK a nawet wzmocnioną przez Benedykta XVI zasadę semel catholicus semper catholicus (raz katolik, zawsze katolik). „Prośba o ekskomunikę” albo „sakrament apostazji” sprowadza(ła) się do upokarzającej procedury, często trwającej całymi miesiącami, skutkującej karą ekskomuniki czyli czymś w rodzaju odwracalnego „zawieszenia w prawach członka„.

Raczkowski
Aby zapobiec podleganiu prawu Watykan w marcu 2006 wysłał do przewodniczących episkopatów całego świata instrukcję mającą na celu przejęcie kontroli nad tym trendem – „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica„. Nie miała ona na celu „ułatwienie apostazji” lecz utrudnienie a w zamyśle – uniemożliwienie stosowania odpowiednich krajowych ustaw (więcej na ten temat w „Czy Watykan ułatwia apostazję?„). Ta manipulacja udała się tak dobrze, że kilka tysięcy osób w Polsce zastosowało się do roboczego projektu instrukcji Rady Prawnej KEP, który nie tylko nie dotyczył formalnego wystąpienia z Kościoła, ale sami jej twórcy (!) w piśmie do nas przyznali, że nie ma on żadnego znaczenia w prawie polskim. Odbyło się to za cichym przyzwoleniem państwa, które nie chciało reagować na zawłaszczenie przestrzeni publicznej przez Konferencję Episkopatu Polski. W czerwcu 2010 powstał ten portal, który powiedział temu „non possumus” i rozpoczął świecką kontrofensywę.

Deklerykalizując zawłaszczoną przy aktywnym wsparciu „witryn apostatycznych” przestrzeń publiczną opracowaliśmy wniosek o odnotowanie, że ktoś nie chce być już uważany za wiernego Kościoła – czyli to do czego Polacy mają prawo, którego zostali pozbawieni. Po niezwykle zaciętej walce z broniącym proboszczów na własną niekorzyść (!) Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Naczelny Sąd Administracyjny w październiku 2013 roku w całej serii wyroków przyznał wreszcie jednoznacznie, że wystąpienie z jakiegoś kościoła nie jest jego wewnętrzną sprawą, regulowaną jakimiś dekretami biskupów. Potwierdził tym to, co głosimy na Wystap.pl od samego początku! Założyciel Wystap.pl Maciej Psyk został za te osiągnięcia nagrodzony tytułem Racjonalisty Roku 2013 i nagrodą specjalną Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej za budowę świeckiego państwa. Był to jednak dopiero wstęp do trwającej obecnie batalii o realne a nie „na papierze” podleganie kościołów ustawie o ochronie danych osobowych. Możesz ją wesprzeć i wziąć w niej udział korzystając z opracowanej procedury i poniższych formularzy (wersje K i M).

  wystąpienie k (15,5 KiB, Ilość pobrań: 14 658)

  wystąpienie m (16,5 KiB, Ilość pobrań: 15 969)

Co z tym zrobić:

0. przed wypełnieniem ściągnij i przeczytaj instrukcję dla uczestników

1. uzupełnij (dla ułatwienia zaznaczono na czerwono)

2. wydrukuj

3. przyłóż na dole w zaznaczonym miejscu pierwszą stronę dowodu osobistego

4. zeskanuj i wydrukuj lub skseruj

5. podpisz

gotowe pismo wygląda tak:

6. zrób dwie takie same kopie z tymi samymi datami i schowaj do szuflady

7. pismo wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do parafii miejsca chrztu (razem z kserem świadectwa chrztu)

adres parafii znajdziesz tutaj

W ciągu 14 dni powinien przyjść dowód dokonania adnotacji. Teoretycznie proboszcz ma taki obowiązek. Praktycznie – może wezwać Cię do zastosowania się do „procedury apostazji kanonicznej”, która nie obowiązuje nawet w jego diecezji. W takim jednak przypadku musi liczyć z tym, że GIODO wyda mu nakaz dokonania adnotacji w księdze chrztów o Twoim wystąpieniu (od którego może się odwoływać do sądów administracyjnych). Metodą „pokojową” (która powinna być standardem) udało się to w kilkudziesięciu parafiach, m.in.:

1. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie

2. Świętej Trójcy w Jędrzejowie

3. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

4. Bożego Ciała w Poznaniu

5. błogosławionego Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie

6. Podwyższenia Krzyża św. w Raszkowie

7. św. Anny w Lubartowie

8. Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

9. Parafii przy Bazylice pw. Świętego Jakuba Apostoła i Świętej Agnieszki w Nysie

10. św. Katarzyny i Opatrzności Bożej w Jastrzębiu Zdrój

11. Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie

12. św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach

13. św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim

14. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi

15. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie

16. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu

Poza tym były przypadki kiedy od razu proboszcz „uznawał” wcześniej złożony akt apostazji po otrzymaniu formularza z Wystap.pl czyli zbyteczne były propagowane przez apostatów „skargi do kurii”.

Jeśli nadejdzie odpowiedź pozytywna zrób skan i wyślij na admin@wystap.pl. Jeśli natomiast proboszcz odmówi dokonania adnotacji lub nic nie odpisze trzeba napisać skargę do GIODO z prośbą o wydanie decyzji administracyjnej. Aby otrzymać pomoc prawną wyślij skan odpowiedzi proboszcza lub „zwrotki” (jeśli nie ma odpowiedzi).

Do czego jest potrzebna kserokopia dowodu osobistego?

Formularz można wysłać listem ponieważ ustawa o ochronie danych osobowych nie wymaga, by nadawca obowiązkowo zgłosił się do adresata. W tym przypadku jednak wymagane jest jakieś dodatkowe potwierdzenie tożsamości poza podpisem. 5 listopada 2003 roku włoski odpowiednik GIODO wydał decyzję, że fotokopia dowodu tożsamości jest w tym przypadku wystarczająca. Także „nasz” GIODO nigdy nie twierdził, że konieczne jest potwierdzenie notarialne.

Ze swojej strony Kościół zaakceptował „wystąpienie po włosku” 24 listopada 2006 roku, w wyjaśnieniu okólnika „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica” dla Przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoch.

Dokumenty i Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008

Wpisów: 567

 1. Aaaa teraz rozumiem Panie Admin. Pan po prostu wyglądasz jak dziecko dlatego ksiądz miał na Pana apetyt i stąd te teksty o zjadaniu. Może człowiek myślał, że Pan do I komunii masz przystąpić. Zjedz Pan kolację, idź na siłownię jak natura Panu postury faceta nie dała wtedy to nawet i ksiądz Pana nie zje, bo fakt – takim szczypiorkiem to on kanapkę posypuje, że tak się przenośnią zrewanżuję.

  ADMIN: w promocji poprawiono interpunkcję 🙂

  Reply

 2. 1-2) Statystyki kościelne podają zazwyczaj to co najkorzystniejsze czyli liczbę ochrzczonych w stosunku do całego społeczeństwa i zazwyczaj wynosi to grubo ponad 90%. Badanie CBOS z listopada 2011 roku wykazało, że 95% mieszkańców Polski deklaruje się jako katolicy a wg publikacji GUS jako ochrzczonych figuruje ponad 33 mln osób.
  Wprawdzie Episkopat nakazał przeprowadzanie co roku badań dominicantes i communicantes ale tylko dla własnych wewnętrznych celów typu ile osób dorosłych, zdrowych do uczestnictwa we mszy – przystępuje do tzw. komunii jako wskaźnik religijności.
  Kościół traktuje jednak jako swoich wiernych nie tych, którzy chodzą na mszę ani tych, którzy przystąpili do komunii – lecz tych, którzy zostali ochrzczeni (włączeni do kościoła) i na ten wskaźnik nie mamy żadnego wpływu.
  2-5) Co do ekskomuniki to zgodnie z tym co podałem w powyższym linku – to jestem ekskomunikowany a ambony ale zdecydowana większość społeczeństwa zgodne z przepisami kościelnymi również podlega automatycznej ekskomunice i tym samym jesteśmy poza tą organizacją.
  Nie widzę więc najmniejszego sensu poddawania się upokarzającej procedurze apostazji wg zasad ustalonych przez kościół. Jak najbardziej jednak uważam za stosowne poinformowanie że nie życzę sobie aby figurować jako członek tej organizacji, tym bardziej że mimo różnych wątpliwości interpretacyjnych takie prawo daje mi ustawa o ochronie danych osobowych.
  6) dziękuję, zbyt ogólnie użyłem tego określenia J

  Mam świadomość że nikt nie wykreśli mnie z listy ochrzczonych ale żadna organizacja nie ma prawa użyć w stosunku do mnie określenia „ Wiesław z parafii ……….” lub „Wiesław z diecezjii ……..” gdyż to nie są struktury administracyjne kraju a jedynie podział wewnątrzorganizacyjny w kościele.
  To byłoby tak samo bezsensowne jakbym napisał „Biskup Kazimierz z Okręgu Wyborczego nr 3 SLD lub Ruchu Palikota” albo „Biskup Kazimierz z Warszawskiej Gminy Żydowskiej”.

  Reply

  • Czyli – pomijając nieścisłość, że ekskomunika to wykluczenie z Kościoła – napisałeś tyle, że należysz do osób dla których jest Wystap.pl. Witamy.
   „Wiesławem z diecezji” jesteś dla „swojego” biskupa na tej samej zasadzie na której poseł Kotliński nadal jest księdzem, co nie tak dawno sam podkreślił na konferencji prasowej. Nie widzę w tym problemu ani nawet w tym, że KK nie uznaje formalnego wystąpienia.

   Reply

   • Żądanie wykreślenia z ksiąg parafialnych informacji o chrzcie – przypomina mi trochę żądanie aby ktoś wykreślił ze swego prowadzonego przez długie lata pamiętnika lub notesu wszelkie dane i wpisy dotyczące osób z którymi zerwał kontakty lub które z nim zerwały kontakty.
    To fakt, który zaistniał i nawet jeśli było to wbrew mej woli, tak samo jak posłanie dziecka do szkoły baletowej lub muzycznej – to nie zamierzam tego faktu wymazywać z historii.
    Odciąłem się już wiele lat temu od tej instytucji, zostałem ekskomunikowany i nie zamierzam poddawać się upokarzajacej procedurze apostazji wg zasad ustalonch przez KK.
    Jestem wolnym człowiekiem.

    Reply

    • Bardzo się mylisz, Wiesławie. Porównanie wpisu w księgach kościelnych do czyjegoś pamiętnika jest wręcz głupie. Kościół na bazie tego wpisu wykorzystuje ciebie, jako część statystyk ilości katolików w Polsce, do wyłudzania pieniędzy z budżetu oraz do szantażowania politycznego i wpływania na politykę. Jest to chora sytuacja, która psuje państwo. Wpis w czyimś pamiętniku takiej mocy nie ma.
     Co do wypisywania się w KK, to nikt ci nie każe tutaj robić tego wg procedury kościelnej. Wręcz przeciwnie, właśnie o to toczy się batalia, aby odchodzący z tej wrednej organizacji Polacy mogli to robić na bazie prawa państwowego, a nie kościelnego. Jesteś tu, aby w tym pomóc bądź uczestniczyć, czy po to, aby odwodzić od tego? Taki jest wydźwięk twojego postu, każdy to widzi…

     Reply

    • Może Cię zaskoczę, ale się z Tobą zgadzam. W tym sensie, że usuwanie informacji historycznych to puszka Pandory i słabo się przebija nawet w wyszukiwarce Google, a co dopiero w parafialnych księgach metrykalnych. Paradoksalnie, z powodu arogancji i buty Konferencji Episkopatu Polski, która w 2008 roku po prostu „ogłosiła”, że „ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania” walka o decyzję GIODO w tej sprawie stała się celem samym w sobie a jego reakcja tylko to potwierdziła. W myśl zasady, że o zastosowaniu jakiejś ustawy mówi Naczelny Sąd Administracyjny a nie arcybiskupi, którzy swoje opinie w tej sprawie – nawet jeśli słuszne – zamieniają w „wewnętrzną sprawę Kościoła”. Nawet coś tak banalnego trzeba było wyszarpywać pazurami, by przeciwstawić się ulubionej przez KEP taktyce salami.
     Polecam uwadze zakładkę http://wystap.pl/usun-dane/ gdzie jest to omówione bardziej szczegółowo.

     Reply

 3. Udostępniajcie, podpisujcie: http://www.petycjeonline.com/petycja_ws_wieckoci_rzeczpospolitej_polskiej

  Reply

  • Krzyśku, takie petycje może każdy zrobić w internecie i każdy podpisać. I właśnie dlatego to kompletnie nic nie daje i tyleż znaczy. Biskup Pieronek na takie coś mówi „psy szczekają, karawana jedzie dalej”. Gdyby ktoś zaczął zbierać podpisy pod referendum o wypowiedzenie Konkordatu – to by było potencjalnie ciekawe a gdyby ich zebrano tyle ile trzeba czyli pół miliona – to by dopiero było coś!

   Reply

   • Witam.
    W nawiązaniu do próby pozyskania liczby głosów do wycofania konkordatu to na pewno będzie ciężko. Aczkolwiek czas najwyższy. Dalece idąca ingerencja kościoła w Państwo robi dużo złego. Ale debata publiczna jest potrzebna. Nie wysłałam dziecka na rocznicę komunii i już wielka afera, księdza na kolędę nie zaprosiłam, bo to nie wizyta lecz wizytacja i tak dalej. Widzę, że można małymi krokami więc wydrukujmy listę i próbujmy. Coraz więcej światłych ludzi.

    Reply

 4. To tak jak zerwanie z dziwką – mówię „cześć”, a jak żąda zgody rodziców, stu pompek i czterech podpisów, to mówię: „bujaj sie”. To wersja soft.

  Reply

 5. Witam.

  Chciałbym się dowiedzieć, czy powinienem adresować kopertę do proboszcza parafii czy kancelarii?

  Reply

 6. Witam wszystkich użytkowników Portalu. Obecnie również stanąłem przed problem kwestii wystąpienia z KK. Ksiądz Proboszcz parafii chrztu w odpowiedzi na moje oświadczenie woli zaproponował zastosowanie procedury KEP. Z jednej strony wiem, że procedura ta nie pozwoli mi na osiągnięcie w pełni zamierzonego celu jakim jest całkowite (również prawne) wystąpienie z KK, z drugiej jednak strony zastanawiam się nad sensownością zaproponowanej przez Portal procedury w kontekście ostatnich zaskarżeń przez proboszczów decyzji GIODO o konieczności aktualizacji treści ksiąg zgodnie z wolą tam figurujących. Czy nie sądzicie, że NSA może finalnie przyznać rację KK tak jak wcześniej przyznał ją GIODO? W takim sensie cała ta procedura i związane z nią koszty finansowe i czasu stają się moim zdaniem nieskuteczne…

  Reply

  • Kolego, o to odwoływanie się proboszczów walczyliśmy od 2010 roku i jest to bodaj największe zwycięstwo ruchu laickiego w III RP. A do tego nie masz widocznie pojęcia co się działo w NSA i kto tam wygrał i „w takim sensie” całe pytanie jest od czapy. Najpierw zapoznaj się z faktami a potem pytaj.

   Reply

   • W takim razie nie jest dla mnie jasne Twoje stwierdzenie, że „jedno i drugie nie ma nic wspólnego z ostatnim wyrokiem sądu pierwszej instancji„.
    Skoro WSA uchylił decyzję GIODO o konieczności odnotowania przez księdza oświadczenia woli w księdze chrztów (patrz: http://wystap.pl/prasa-w-2014/), to jaka jest gwarancja że ta czasochłonna procedura przyniesie zamierzony efekt?

    Reply

    • 100% gwarancji, że przyniesie zamierzony efekt – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie „i 3”. 🙂 Przypominam, że meritum sprawy jeszcze się nie zaczęło. Walczymy o to żeby zaczęło się za dwa lata. Czy teraz jaśniej? 😉

     PS: Relacja Wystap.pl jest tutaj – http://wystap.pl/giodo-ukrecil-bicz-na-wlasne-plecy/ Pod „prasa w 2014” są wzmianki medialne z drugiej ręki napisane przez osoby mało znające temat a zwłaszcza samą rozprawę. Doradzam daleko posuniętą ostrożność w wyrabianiu sobie opinii na podstawie komentarzy dziennikarzy.

     Reply

 7. Drogi Adminie, Twoje rady i uwagi są bardzo cenne, ale może troszkę spuść z tego nabzdyczonego tonu. Ludzie szukający rady i wsparcia to laicy… nie musimy znać prawa i wszystkich procedur… chcemy konkretnej pomocy w konkretnej sprawie, a traktowanie ludzi jak śmieci (sorry ale takie mam wrażenie czytając wypowiedzi) jest nie w porządku. Więcej szacunku i empatii poproszę.

  Reply

  • Dorota, widzisz ułamek ułamka ogromu pracy włożonej w to, by odzyskać dla Polaków przestrzeń publiczną, podstępnie zawłaszczoną przez Konferencję Episkopatu Polski i serwilizm przykościelnych urzędników. Szczycę się tym, że pomogłem każdemu komu się dało, NIKOGO nie zostawiając i nie odwracając się plecami. Nie zliczę ile razy otrzymałem podziękowania za to co robię. Z reguły pytania kierowane są na email admin@wystap.pl więc pozostają poza netem. Ponieważ pod każdym wpisem jest możliwość komentowania, sporadycznie ktoś z tego korzysta, snując różne teorie i rozważania mające niewiele wspólnego z rzeczywistością zamiast wnieść coś od siebe (np. internetowa pomoc w unieważnieniu chrztu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w wykonaniu imć Sattvika). Z reguły im bardziej odjechane twierdzenia lub mniejsza wiedza tym większa potrzeba zaistnienia medialnego i postawa „Zosi-samosi”, która sama wszystko wie i zrobi. Widziałem to wielokrotnie – kilka osób doszło w tym nadspodziewanie daleko. Jeśli to się wyczuwa – a po pewnym czasie wyczuwa – to rozmowa może stać się trudna. Na forum apostazja.pl tego typu popisy, przechwałki i opowieści o bohaterskiej walce z czarnuchem dały prawie 100 tysięcy postów o niczym – i niczego więcej, bo takie są efekty klepania w klawiaturę w internetowym kółku różańcowym dla młokosów. Tu tego nie było i nie ma, bo nie ma na to czasu. Jeśli ktoś ma pytanie to zawsze dostanie odpowiedź. Jeśli nie ma ani pytania ani żadnej sprawy to może sobie popisać póki nie troluje. I jeśli kilku malkontentów mnie z tego powodu nie lubi to bardzo się z tego cieszę. Na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości chętnie odpowiem.

   Reply

   • Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem. Pani Dorocie chodziło o to, że jesteś burakiem a nie merytoryczną zawartość Twoich wypowiedzi.

    Reply

    • Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem. Mi chodziło o to, że nie ma sensu rozmawiać z wiejskimi filozofami praw człowieka. Ani innymi trolami.

     Reply

     • Dlatego Pan walczysz z wiatrakami… zależy mi na apostazji i ją zdobędę, a na unieważnieniu chrztu mi nie zależy, jestem chrześcijanką, a nie katoliczką. Wielka różnica, choć w teorii niby to samo. Chrześcijaństwo jest duchowością, która ma na względzie dobro człowieka, tymczasem katolicyzm to sztuczny system religijny powstały na użytek KK, który nie szanuje życia jednostki. I to mam zamiar wykorzystać przez wzgląd na mój własny przypadek. Błędne nauki, nieumiejętne prowadzenie grupy to efekt wykreślenia z mojego życiorysu 10 lat, bo ubzdurałam sobie, że miałam jakieś widzenie od Boga. Nie wspomnę o dramatycznych konsekwencjach tej decyzji sprzed lat. Kiedy po latach powróciłam do tego tematu rozpoczęto grę manipulacyjną, przez którą niemal otarłam się o obłęd. Działanie świadome na szkodę zdrowia psychicznego, za to by mnie skazano, gdybym to ja była sprawcą. Zawirowanie manipulacyjne sprawiło, że upubliczniłam na FB pewne oświadczenie, które mogło by być dowodem na obłęd. Przyglądali się i dolewali oliwy do ognia doprowadzając do ostracyzmu w tej małej mieścinie. Chyba mam prawo dobrowolnie wystąpić z KK, a im moja przynależność do niego nie daje prawa niszczyć mnie jako człowieka. Rozpisałam się, ale przynajmniej zobaczyłam u siebie jakieś realne szanse. Życzę wszystkiego dobrego.

      Reply

    • Ciekawe, ile jeszcze osób jeszcze musi mu to napisać, żeby uznał, że może tyle osób nie bez powodu ma go za nadętego, niemiłego bufona i pomyśli o jakiejś zmianie swojego tonu i nastawienia. Ciekawe też, ile osób odniosło takie wrażenie, zraziło się i wyniosło, nic nie pisząc…..

     Reply

 8. Adminie
  Dziękuję za twój wkład w stworzenie tej strony i za działania pomagające ludziom wystąpić z KK. Jednocześnie przychylam się do opinii niektórych osób na tym forum, że ton Twoich wypowiedzi nie jest miły. Przecież to Ty jesteś Adminem, to Ty – i Twój sposób komunikacji określa jakość tego forum 🙂 wtedy, jeśli ktoś z piszących będzie niemiły, to nikt Tobie tego samego nie narzuci. Zbyt wiele chamstwa jest w dzisiejszych czasach, dbajmy o to, by go było jak najmniej, przynajmniej tam gdzie mamy na to wpływ. A na sposób własnych postów mamy wpływ. Wszystkiego dobrego.

  Reply

  • Sylwia, odniosłem się do tego szczegółowo tutaj:
   http://wystap.pl/wystap-z-kosciola/#comment-8145
   To jest bardziej dorabianie gęby niż realny problem. Przeczytaj wszystkie 440 komentarzy (to co tu widać to 9% całości) i napisz mi proszę konkretnie gdzie zgrzeszyłem. Gębę cenzora próbował mi dorobić Robert Prochowicz – i nie tylko się z tego wycofał, ale przez przypadek wygadał się, że cenzurowana była strona Ruchu Palikota. 🙂 Taka anegdota.

   Reply

 9. Pozdrawiam.

  Reply

 10. Dobra, ale skąd ja akt chrztu wezmę? Muszę pisać, żeby mi przysłali?
  FS

  Reply

 11. Tomasz, już niewierny :)

  czwartek, 16th Październik 2014 at 11:05
   

  Witam wszystkich,

  Jestem świeżo po dokonaniu aktu „sprawiedliwości dziejowej” 🙂 i chciałem się podzielić wrażeniami.

  Z zamiarem tym nosiłem się już od dawna ale wcześniej najzwyczajniej w świecie nie miałem ochoty dokonać tego przez osobiste stawiennictwo z dwoma świadkami przed wielebnym i płaszczenie czy też tłumaczenie się przed nim. Dzięki Wam i Waszym poradom zrobiłem to korespondencyjnie w 3 dni.

  Do rzeczy – Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Koszalinie (chyba ta nazwa jest szczęśliwa patrząc na listę). Jako, że mieszkam w innym mieście to tym bardziej cieszę się, że wszystko poszło gładko i szybko. Jeszcze jakiś czas temu napisałem maila do parafii z prośbą o przysłanie odpisu aktu chrztu – przyszedł chyba po 2 dniach. Teraz wysłałem oświadczenie, nawiasem mówiąc jego kopię także do wiadomości proboszcza parafii z mojego aktualnego miejsca zamieszkania, Przedwczoraj, trzeciego dnia po wysłaniu miałem już nowy odpis aktu ze stosowną adnotacją, co ciekawe zwrotka z poświadczeniem odbioru jeszcze nie przyszła 🙂

  PS. Mimo, że w Waszym wzorze oświadczenia jest zdanie o braku konieczności uzasadniania decyzji to nie mogłem sobie jednak odmówić i zamiast tego zamieściłem to:
  „Mimo że nie mam obowiązku podawania przyczyn swojej decyzji, chcę jednak powiedzieć, że jest ona spowodowana moim brakiem wiary w tzw. Boga lub jakiekolwiek inne bóstwo a także traktowaniem jakiejkolwiek religii za szkodliwy i zbędny zabobon.”

  Reply

  • Rzeczywiście, ta nazwa jest jakaś magiczna, bo to już piąte. Dzięki za relację i brawa dla ojców franciszkanów! Robi się to komiczne, że w tej samej diecezji może być tak i może być siak.

   O niewielkiej skali zjawiska mówi też przedstawiciel diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. – Mamy takich spraw kilkanaście rocznie – mówi ks. Wojciech Marfianowicz. – Ta liczba nieznacznie wzrosła. Kiedyś przestawało się po prostu chodzić do kościoła, dziś ludzie mają potrzebę manifestacji, stąd apostazja – uważa. Duchowny dodaje, że w diecezji toczą się obecnie dwie sprawy przeciwko parafiom, gdzie przeprowadzenie apostazji w rozumieniu Kościoła nie było skuteczne.
   http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3564379,apostazja-kosciola-nie-mozna-porzucic-listownie-uznal-sad,id,t.html?cookie=1

   Reply

   • Tomasz, już niewierny :)

    czwartek, 16th Październik 2014 at 12:50
     

    Robi się to komiczne, że w tej samej diecezji może być tak i może być siak.

    Jak w urzędach skarbowych – wszystko zależy od interpretacji i woli urzędnika. 🙂

    Reply

    • Nic + nic -. 🙂
     Właśnie dowiedziałem się, że w Świdwinie też wypuszczają. 😉

     Reply

     • Tomasz, już niewierny :)

      piątek, 17th Październik 2014 at 11:04
       

      Mam jeszcze pytanie – czy jest sens wysyłania teraz informacji o wystąpieniu wraz z kopią nowego odpisu aktu do kurii, a właściwie dwóch – odpowiedniej dla miejsca chrztu i miejsca aktualnego zamieszkania. Czy robią to proboszczowie czy też nie mają takiego obowiązku? Wolałbym aby ta informacja mimo wszystko została przekazana „wyżej” w hierarchii.

      Reply

 12. Parafia św. Jadwigi w Legnickim Polu skorygowała akt chrztu bez większych przeszkód. Na początku, kiedy stawiłem się osobiście, była mowa o kurii, biskupie itp. Po wysłaniu z Anglii poleconego z „gotowcem” (który można znaleźć wyżej i wydrukować) proboszcz skorygował i odesłał poprawiony akt chrztu z datą wizyty. Oficjalnie jestem apostatą. 🙂

  Reply

 13. Witam.
  Co to takiego jest i jak to sie ma do Was?
  niewystepujzkosciola.info
  Naprawdę będzie jakaś różnica jeśli oświadczę że wystąpiłem zamiast że nie należę do Kościoła? Proszę o komentarz.

  Reply

  • Nie przejmuj się nim. To kompletny oszołom próbujący zaistnieć, którego nikt nie traktuje poważnie. Jego stronka nawet w nazwie jest humorystyczna. 🙂 Ma jakieś idee fix, że „nie trzeba występować z Kościoła żeby w Kościele nie być„, bo „jeśli oświadczasz, że występujesz, to znaczy, że uznajesz swoją przynależność do Kościoła” czyli po prostu bełkocze.

   Reply

   • Może i oszołom, ale szczerze mówiąc skłamałbym gdybym powiedział, że to co tam jest napisane do mnie nie trafia. Czytaliście w ogóle to co tam jest napisane w dziale „dlaczego niewystępuj”?
    Ja to tak rozumiem: mogę wyjść z miejsca w którym jestem. Jeśli mnie tam nie ma, to mogę co najwyżej poinformować tych, którzy tam są i myślą, że tam jestem, że mnie tam nie ma. Więc jeśli ktoś czuje, że jest w Kościele, to wychodzi. Jeśli czuje że go tam nie ma to informuje tych którzy myślą, że on tam jest, że go tam nie ma. Moim skromnym zdaniem sytuacja Kościoła jest dokładnie taka, że Kościół uważa, że ja w nim jestem. A wolność wyznania daje mi możliwość uważania, że mnie tam nie ma. No żesz kurde z którj strony by na to człowiek nie patrzył to wychodzi mi na to, że Wasze oświadczenie o występowaniu z Kościoła jest dla tych którzy się zgadzają ze zdaniem Kościoła, że są w Kościele. Gdyby jakiś oszołom powiedział mi, że należę do jego sekty to ni cholery nie widziałbym powodu do informowania go, że wychodze z jego sekty. Ewentualnie bym mu powiedział „koleś żeby nie było nieporozumień ja nie jestem w twojej sekcie i nieważne co ty sobie o tym myślisz„. Tak bym zrobił gdyby sekta chciała czerpać korzyści z uważania, że ja do niej należę.

    Reply

    • Stoisz w przedsionku obłędu. Jeśli „oświadczasz, że nie należysz” to nie masz żadnej gwarancji i żadnego dowodu, że się nie mylisz. 🙂 A tak masz dowód czarno na białym – o, proszę, nie należę, bo wystąpiłem.
     OK, to jest tylko żartem, bo tylko na poziomie żartu można się odnieść do stronki pana Adama. W rzeczywistości temat jest bardziej skomplikowany, ale nie da się o nim rozmawiać na poziomie jego bełkotu, którym stara się zainfekować.
     Kisiel mówił, że socjalizm bohatersko rozwiązuje problemy, które sam tworzy i nie inaczej jest z Polską. Dzięki naszemu formularzowi udało się wykazać, że prawo do wolności sumienia i wyznania nie może być zawłaszczane przez Episkopat Polski i reglamentowane jakimiś instrukcjami. To jest gigantyczny sukces, bo Rzecznik Praw Obywatelskich, GIODO i sąd pierwszej instancji wszyscy stawali na głowie żeby pokazać, że Polska jest jakąś kolonią w której prawem jest to co na stronie episkopat.pl. To z kolei było napędzane przez treść adnotacji, którą wymyśliła Rada Prawna KEP a my celowo przejęliśmy. Nie było innego wyjścia niż to pokonać i płacąc za to ogromną cenę to zrobiliśmy – pod egidą Wystap.pl. W ten sposób wyjaśnił się jeden sztuczny problem, że KEP nie dysponuje wolnością religijną swoich wiernych ani nikogo innego. Niby oczywiste, ale była o to prawdziwa wojna. Teraz jesteśmy w nowej sytuacji i aspekt prawa do nienależenia do kościołów mamy ostatecznie za sobą więc można się zastanowić czy obecny formularz zostaje czy coś poprawić. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tym pieprzeniem „nie występuj z Kościoła”. To co jest jest dobre i się przyjęło, ale ponieważ akurat zakończyliśmy ważny etap myślę, że na dniach zajmę się odświeżeniem formularza.
     Możesz użyć tego co jest i niczego nie stracisz albo napisać emaila jeśli zależy Ci na wersji odświeżonej.

     Reply

     • dziękuje za to wyjaśnienie. i mam wątpliwość – wiara bądź niewiara to nie jest coś co potrzebuje dowodu. jeśli komuś się wydaje że nie jest w kościele, to ma do tego prawo nawet wbrew opinii kościoła na ten temat – tak rozumiem wolność wyznania bo gdyby było inaczej to tej wolności by nie było chyba? jeśli Pan powie księdzu „wystąpiłem” to ksiądz Panu powie „nie, nie wystąpił pan ale dziękuję panu za potwierdzenie że Pan uważa że należy do kościoła skoro pan chciał wystąpić z kościoła. a wystąpić z kościoła można tylko w sposób jaki kościół uznaje za właściwy„. I w ten sposób sprowokował Pan problem „właściwego sposobu na wystąpienie” oraz tego, kto ma prawo taki sposób ustalić. Natomiast gdy Pan powie „proszę księdza informuje że nie należę do Kościoła” to ksiądz może sobie mówić „należy pan” i do decyzji sądu pozostanie rozstrzygnięcie kto ma prawo decydować o Pana wyznaniu – Pan czy Kościół. W ogóle nie mówimy tu o zagadnieniu występowania bo to jakby już nie ten poziom dyskusji. Czyli jeśli uwżam że nie jestem w kościele to Pana zdaniem mogę bezpiecznie poinformować Kościół że nie należę czy lepiej nie ryzykować? Bo szczerze mówiąc wolałbym wyłącznie dla samej zasady się nie przyznawać że do Kościołą należę po to żeby z niego wystąpić i tu się w pełni zgadzam z koncepcją którą odnalazłem na tej stronie o której pisałem. 😉

      Reply

 14. Tak, Macieju, sceptyk, sattvik, dor, Ja, Sylwia, xtres (wszyscy, czy jeszcze kogoś pominąłem?) to moje klony.
  Przyznam szczerze, że mnie niezwykle bawi i jednocześnie niezmiernie cieszy Twoja wyraźna obsesja na moim punkcie… 🙂

  Reply

 15. Po co jest dołączanie świadectwa chrztu?
  Przecież jeśli wysyłamy dokument wystąpienia do parafii chrztu, to tam jest informacja o tym fakcie. Ja nie mam tego dokumentu, więc musiałbym chodzić do księdza „po prośbie”, co samo w sobie jest zaprzeczeniem idei wystąpienia listem poleconym. Czy wysłanie dokumentu bez ksera świadectwa chrztu jest nieważne?

  Reply

  • Tomku, to jest bardzo proste. Nie piszesz do jakiegoś urzędu, który jest dla Ciebie i ma Ci jeszcze pomagać. Życie uczy, że jest odwrotnie i trzeba mieć wszystkie karty w ręku zanim się zacznie cokolwiek, bo „wszystko czego nie masz lub nie wiesz może zostać użyte przeciwko Tobie”. Jeśli nie masz świadectwa chrztu to nie masz żadnego dowodu gdzie zostałeś ochrzczony, bo to jest jedyny dowód. Wielokrotnie widziałem przerzucanie przez proboszczów wykazania gdzie był chrzest na skarżącego (jeśli dało się go złapać na niemaniu świadectwa chrztu). Efekt jest taki jakbyś wysłał gdziekolwiek. Było to już wielokrotnie wyjaśniane i jest w FAQ pkt 15.

   Reply

 16. Witam.
  Dzięki tej stronie a więc wszystkim ludziom, którzy ją tworzą udało mi się wystąpić z KK. Pobrałem oświadczenie, wypełniłem i ok. 3 tygodnie temu wysłałem do parafii w której moi rodzice mnie ochrzcili. Dziś dostałem listem akt chrztu wraz z adnotacją „dnia [data] formalnym aktem wystąpił z Kościoła katolickiego„.
  Pozdrawiam

  Reply

 17. Wszędzie są sprzeczne informacje. Tutaj pisze, że wystarczy wysłać wraz z aktem chrztu do miejsca gdzie byliśmy chrzczeni, w innym że trzeba w parafii gdzie mieszkamy, z dwoma świadkami. Gdzie leży prawda?

  Reply

 18. Ja od dnia 13 listopada 2014 roku tj. daty wysłania nakazu GIODO do proboszcza parafii chrztu, nie otrzymałem informacji o wpisie do akt, że nie jestem liczony jako katol. W piśmie z Kurii krakowskiej ul. Franciszkańska 3 dostałem informację, że proboszcz nie ma żadnego obowiązku mnie informować o fakcie wystąpienia. Podpisał notariusz Kurii ks.mgr Krzysztof Tekieli.
  Do refleksji!
  Pozdrawiam.

  Reply

 19. Nie ukrywam, że nie rozumiem dlaczego mimo wszystko chcecie poddawać się tym procedurom. Ja zostałem ekskomunikowany, inni tak naprawdę zgodnie z prawem kanonicznym też podpadają pod automatyczną ekskomunikę. Nie dokarmiam tych „pasibrzuchów”, nie chrzczę dzieci i nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego. Wystarczą mi dobre relacje z Bogiem.
  Adminie… Czy udzielisz mi wskazówki jak wystąpić z http://www.wystap.pl bo ostatnio z tym mam problem 🙂 Nie widzę nigdzie opcji „wypisz się” czy „usuń dane”. Możesz mnie wywalić nawet na zbity pysk.
  I tak się ucieszę, że przestaną napływać maile.
  pozdrawiam

  Reply

  • Wiesław, chyba faktycznie niewiele rozumiesz. 🙂 Na razie piąty rok walczymy o uprawnienia GIODO, bo ich nie może „domniemywać”. Pana Boga też do tego nie mieszamy. 😉 A wystąpić z wystap.pl możesz odklikując ptaszki na dole swojego profilu po podaniu hasła.
   również pozdrawiam

   Reply

 20. Czy jako niepełnoletni mogę ubiegać się o apostazję?

  Reply

 21. Witam wszystkich!

  szacun za ten portal i za instrukcję jak wysłać do swojej parafii akt wyjścia z KK ale mam jakiś mętlik w głowie. Dobrze rozumiem, że nawet jeżeli pójdzie sprawie, wyślę wzór ściągnięty z portalu, dostanę potwierdzenie odbioru, po 14 dniach proboszcz odeśle mi potwierdzenie wypisania w słowach: „dnia [data] formalnym aktem wystąpił z Kościoła katolickiego„ to będzie to tylko efekt psychologiczny? Nadal jestem katolikiem i będę w statystykach? Zgodnie z zasadą iż nie można wypisać się z Kościoła, a apostazja nie sprawia, że ktoś przestaje być katolikiem. Zaraz zwariuję od tych sprzecznym informacji w internecie. Prosiłabym o odpowiedź.

  Reply

  • Dla Kościoła zawsze będziesz jego poddaną podlegającą prawu kanonicznemu, bo nie uznaje formalnego wystąpienia (chyba, że je uzna za 20 albo 40 lat, ale te dywagacje możemy pominąć). Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zawsze będzie Cię liczył jako katoliczkę, bo jesteś ochrzczona a to jest ich podstawa. A dla siebie możesz nie być po „wystąpieniu po włosku”, które jest tym co umożliwiamy zainteresowanym.

   Reply

 22. Witam,

  A co, jeśli nie mam aktu chrztu, a za to pewność, że zostałam ochrzczona przez księdza z danej parafii ( w szpitalu przy inkubatorze, nie w kościele ) ?

  Dzwoniłam do parafii ze szczerym zapytaniem , to zostałam zaproszona, żebym przyszła po akt chrztu jak będę w okolicy, a nie zamierzam w ciągu kilku lat. W takim razie poprosiłam o wysłanie aktu chrztu, ksiądz mówi, że się u nich nie wysyła zdalnie. Powołałam się na fakt, że w innych parafiach się tak robi i że wystarczy moja pisemna prośba z kserokopią dowodu i powinni mi to wysłać. Dodam, że parafia moja jest na wysokim miejscu na Waszej liście załatwionych pokojowo i że byłam miła, choć rzeczowa. Czy wysłać oświadczenie woli bez aktu chrztu, czy jednak najpierw pismo o odpis i na co się powołać w tym piśmie?

  Pozdrawiam

  Reply

  • Zdecydowanie polecam „wydostanie” świadectwa chrztu. Jest ważniejsze niż ta cała przepychanka. Jeśli próbowałaś pokojowo przez telefon i nie pomogło to zadzwoń do kanclerza kurii (nie wiem jaka diecezja więc nie podam numeru). Powiedz ile masz kilometrów do parafii, że nie możesz przyjechać, że tego a tego dnia prosiłaś grzecznie w rozmowie telefonicznej o wysłanie. Dodaj, że możesz wysłać rozsądną kwotę na konto parafii (najlepiej 20 zł i naprawdę przelej jeśli padnie taka sugestia – numer konta powinien być na stronie parafii). Możesz dodać – ale to już wyższa szkoła jazdy także ostrożnie – że Kościół w przeszłości wydawał odpisy ludziom, których dotyczyły. Bądź uprzejma i zaznacz, że nie chcesz wojny o ten odpis tylko odpis i nie możesz po niego pojechać. Powinno pomóc. Daj znać jak poszło.
   pozdrawiam

   Reply

 23. Witam. Robiac od pewnego czasu porzadki we wlasnym zyciu i szukajac do tego potrzebnych informacji natknalem sie na portal wystap.pl. Chyba Bog tak chcial… Jedna z rzeczy ktora chcialbym uporzadkowac to definitywnie i na ile to tylko jest mozliwe zakonczyc jakikolwiek moj zwiazek z kosciolem katolickim. Jest tu wiele informacji ale powiem ze w pewnym momencie sie troche pogubilem w gaszczu informacji znalezionych tu i na innych stronach internetowych. Prosze wiec o porade… Chce dokonac apostazji ale… mieszkam w Wielkiej Brytania ale do Polski czasem przyjezdzam, mam gdzies w domu akt chrztu, nie mam adresu zameldowania w kraju gdyz niedawno sprzedalem swoj dom, moj dowod osobisty stracil waznosc kilka tygodni temu. Prosze o zwiezla porade jak uwolnic sie z macek tej przekletej organizacji. Z powazaniem

  Reply

  • Wyrób nowy dowód i wyślij z Polski podając jakiś polski adres, który będzie korespondencyjny.

   Reply

   • Bardzo dziekuje za super szybka odpowiedz. Jeszcze pytanie gdyz zwatpilem po przeczytaniu wielu informacji i porad na temat procedur, czy moge wyslac pismo za potwierdzeniem odbioru czy musze jednak stawic sie przed wielebnym z dwojka swiadkow?

    Reply

    • Najlepiej z pięcioma.

     Reply

     • Nie brzmi to dobrze bo nawet mialbym problem ze skompletowaniem dwojki… Zycze wszystkiego dobrego i sukcesow w prowadzonej kampanii.

      Reply

      • Drogi Andrzeju,
       Nie zrozumiałeś „sarkastycznej” nuty w odpowiedzi Naszego Szanownego Admina. (Ale on tak już ma, czym zraża do siebie ludzi… Pewnie nigdy się już nie zmieni i trzeba mu miłosiernie wybaczyć:) ).
       Wracając do Twojego zapytania o świadków: nie potrzebujesz żadnych świadków do tego, żeby napisać oświadczenie woli! Na tym polega wystąpienie po włosku w odróżnieniu od apostazji. Apostazja to wykluczenie z kościoła, czyli odrzucenie. A nam nie chodzi o to, żeby nas kościół wyrzucał, tylko pragniemy dać wyraz swojej wolnej woli nienależenia do kościoła.

      • Dziękuję Lidia. :-*

      • Dziekuje Lidia. Sarkazm admina byl nadto wyrazny ale nie mam zamiaru reagowac i dawac mu satysfakcji. Od pewnego czasu sledze posty na tej stronie i zauwazylem to. Nie wiem czemu ma to sluzyc bo na pewno nie zacheca ludzi do zamieszczania swoich uwag czy tez zadawania pytan. Czasem zastanawiam sie czy on nie robi tu „kreciej” roboty. Dla pewnosci poszukam jednak jeszcze informacji na innych stronach liczac ze tam admin bedzie robil to co do niego nalezy i jak nalezy. Dziekuje za podpowiedz i zycze powodzenia Lidio.

      • Ogonki Andrzej, ogonki! 🙂

     • Wydawało mi się, że ateiści to życzliwi ludzie, bo przecież jedyne życie jakie mają jest tutaj, wśród innych ludzi. I jeśli nie mogą liczyć na raj po śmierci, czy nie powinni zachowywać się tak, żeby tworzyć ten raj, dobro i szczęście wokół siebie TU I TERAZ? Czyżbym się myliła, że jednak niektórym ludziom religia jest niezbędna? Lidia

      Reply

 24. Nie wiem, czy ktoś to przeczyta, ale mam pytanie dotyczące wystąpienia z kościoła osoby niepełnoletniej (brak bierzmowania, ale jest chrzest i komunia). Czy da się wypisać taką osobę czy musi się ona wypisać sama po osiągnięciu pełnoletności?

  Reply

 25. Pytanko: czy zamiast ksera dowodu osobistego mogę dołączyć ksero paszportu do oświadczenia o wystąpieniu? Dowód mam nieważny, brak meldunku w Polsce.

  Reply

 26. Witam,
  Ja na wstępie powiem, że złośliwości admina są użyteczne, bo jeśli potrafią zniechęcić kogoś do dalszej procedury wystapienia z KK to znaczy, że nie jest jeszcze gotowy i w pełni świadomy tego kroku. A moje pytanie – co jeśli proboszcz nie odpisze, jak sprawdzać co się dzieje ze sprawą i kiedy włączać GIODO?
  Pozdr.

  Reply

 27. Witam,
  Odebrałem odpis aktu chrztu i wysłałem pismo według instrukcji, ale chyba popelniłem błąd… Podałem w piśmie tymczasowy adres korespondencyjny a nie adres zameldowania, a pismo wysłałem do parafii według adresu zameldowania. Dziś otrzymałem odpowiedź:
  Nawiązując do przesłanego pisma … parafią uprawnioną do przyjęcia od Pana formalnego aktu wystąpienia z KK jest Parafia w miejscu Pana aktualnego zamieszkania
  To jest to samo miasto, inne osiedle. Ksiądz w „nowej” parafii nie wie o moim istnieniu.
  Co teraz? Wysłać raz jeszcze pismo z uzupełnieniem, że to adres korespondencyjny? Czy do „nowej” parafii?

  Reply

  • Już nic nigdzie nie wysyłaj. Dziękujemy za Twój udział w kampanii.

   Reply

   • Naprawdę rano pomyślałem, że być może podanie adresu zameldowania, który jest zgodny z adresem parafii mogło mieć wpływ na odpowiedź proboszcza. 🙂
    Sarkazm nie jest potrzebny.
    Dla rozjaśnienia – pisząc o parafii zameldowania miałem na myśli parafię chrztu. W moim przypadku to ta sama.
    Co z eskalacją do GIODO? Jak to zrobić?

    Reply

 28. Witam,

  moja sprawa wygląda tak: w marcu 2015 r. wysłałem do proboszcza oświadczenie woli (wg wytycznych z tej strony), po czym dość szybko otrzymałem odpowiedź negatywną, w której było napisane jedynie o apostazji. Po około 2 tygodniach napisałem więc skargę do GIODO. Po 5 miesiącach (sierpień) GIODO wysłał pismo z prośbą o wyjaśnienie do proboszcza. Teraz czekam na pierwszą decyzję. Jedyne co trzeba mieć to wielką cierpliwość, bo już widzę, że to się może ciągnąć.
  PS. Skargę do GIODO pisze się bardzo prosto. Jest sporo gotowców na sieci, wystarczy je tylko przerobić pod swoją sprawę i bardzo dokładnie ją opisać. Powodzenia! 🙂

  Reply

  • Korzystając z serwisu, ale nie kontaktując się nie tylko zachowałeś się nielojalnie, ale także sam sobie mogłeś zaszkodzić. Nie tylko „przerabianie gotowców z sieci” jest jak leczenie się samemu, ale osłabia wspólne działanie i wymianę informacji, co jest naszą największą bronią w tej batalii. To tyle na temat „wystarczy”.

   Reply

 29. Czy świadectwo chrztu musi być aktualne? Ponoć jest ono ważne przez 3 miesiące od wystawienia. Ja posiadam takie sprzed kilku lat. Powinienem wystapić o nowe, czy to wystarczy?

  Reply

 30. 24.03.2015 przesłałem swój wniosek o wystąpienie ze zgromadzenia katolików do parafii zgodnie z adresem zamieszkania. Po 2 tygodniach przyszła zwrotka o odebraniu korespondencji. Decyzja szybka, dzięki za wzór pisma.

  Reply

 31. Możecie dopisać do „przyjaznych” parafię Podwyższenia Świętego Krzyża w Kielcach. Udało się bez żadnych problemów i szybko. 🙂 Nawet po angielsku i niemiecku jest heheh. 😉

  Reply

  • Już przestaliśmy dopisywać, bo „przyjaznych” jest znacznie więcej niż wymienionych na stronie. Mało który proboszcz ma ochotę ciągnąć przegraną wojnę z państwem do której doprowadziła z jednej strony pycha biskupów a z drugiej cwaniactwo urzędników.
   pozdrowienia dla Ciebie i zapraszam do odwiedzania Wystap.pl

   Reply

 32. Witam. Czy w wieku 16 lat mogę wypisać się z kościoła czy muszę czekać ma swoje 18 urodziny??

  Reply

 33. Ile jest maksymalnie czasu od daty wysłania na poinformowanie GIODO o braku odpowiedzi na list z rezygnacją?

  Reply

 34. Witam. Posłużyłem się prezentowanym powyżej wnioskiem. Dziś dostałem odpowiedź. Ponieważ mieszkam poza parafią chrztu proboszcz kazał mi zastosować prawo kanoniczne czyli iść do proboszcza „rejonowego” z dwoma świadkami. Co dalej? Czy mam wysłać to samo do parafii zamieszkania czy już pisać skargę do GIODO? Dzięki za wsparcie.

  Reply

 35. Po bardzo długim czasie otrzymałem decyzję GIODO w której nakazuje proboszczowi uaktualnienie danych w księdze chrztu zgodnie ze stanem faktycznym. Rozumiem, że w tym momencie moje wystąpienie jest, nazwijmy to, „sformalizowane”. Proboszcz ma 14 dni na odwołanie. Czy były takie przypadki, że proboszcz się odwołał? I jak szybko GIODO poinformuje mnie o ponownym rozpatrywaniu mojej sprawy w razie tego odwołania?

  Reply

 36. Witam ja i żona chcemy się wypisać z kościoła katolickiego i mam takie pytanie – czy możemy wypisać nasze dzieci 9 lat i 4 lata?

  Reply

  • Nie, z dziećmi dajemy spokój.

   Reply

   • Psyk, ty stalinowsko-faszystowski cenzorze, dlaczego usuwasz komentarze, które ci nie pasują? Uważasz się za jedynego, który ma rację i wyrocznię doskonałą? Mały, zakompleksiony człowieczku…

    Reply

    • Zdecyduj się na jedną wersję, bo „stalinowsko-faszystowski” to za dużo komplementów dla małego, zakompleksionego człowieczka. 🙂
     Próbowałem ukryć przed światem skalę Twojej głupoty, ale jeśli koniecznie chcesz ją pokazać to niech tam – Drodzy Ziemianie, oto trol Satfik, taki hejt tu zapodaje od dość dawna. Amen.

     Reply

 37. Drogi Marcinie, jak pewnie zauważyleś, sprowokowałeś swoim pytaniem „drobną” wymianę zdań Admina i Satfika.
  To może ja się wtrącę i spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie. Jak wszyscy wiemy, kościół katolicki traktuje każdego skropionego jak swojego. Dlatego z chwilą podsunięcia przez Was swoich pociech pod kropidło, dokonaliście wyboru i przynależności ich do kościoła za własne dzieci. I od tego momentu one należą do rzeszy wiernych czy chcecie tego czy nie, czy chodzą do kościoła czy też nie. Wystąpienie z kościoła dokonuje się na mocy oświadczenia woli osoby świadomej i w pełni władz umysłowych… można domniemywać, że takimi ludźmi teraz jesteście, teraz, kiedy podejmujecie decyzję o wystąpieniu z kościoła. Jednak Twoich, Marcinie dzieci w wieku 9 i 4! za takich raczej się nie uzna (a dlaczego były chrzczone?- to moje pytanie). Dlatego Admin radził nie ruszać tego tematu i tak też to widzę. Satfik uważa, że co ochrzczone da się „odchrzcić”, niby tak, tyle że nie w kategoriach kościelnych. Bo co jest logiczne z normalnego, ludzkiego punktu widzenia, nie jest takie wg założeń kościoła. Dlatego w przeciwieństwie do aktu chrztu, którego dokonuje się na nieświadomych niczego dzieciach, nie da się dokonać rzeczy odwrotnej, czyli za nich podjąć decyzji o zdjęciu z nich piętna chrztu. Skoro chrzest jest najważniejszym dla wiernych aktem, to odwołanie go za inne osoby byłoby szopką do potęgi i kościół tego zrobić nie może. Dzieci muszą teraz dorosnąć jako wierni a potem podejmą decyzję taką lub inną; szkoda, że muszą przez to przechodzić zamiast pozostawać wolnymi od urodzenia.

  Reply

  • Nikt tu nie przyjmuje założeń kościoła jako swoich i zgodnych z logiką. I choć nie mamy poważania do ich reguł, musimy się liczyć z nimi o tyle o ile nas dotyczą. Jedynie mądre działanie pozwoli nam na realizację tego, co my chcemy zdziałać. Walkę z wiatrakami podejmował Don Kichot ale on był wariatem.

   Reply

   • Znowu to samo. Zasady kościelne dotyczą nas o tyle i tylko wtedy, kiedy im na to pozwalamy i się dostosowujemy. Nie akceptowanie ich i kierowanie się prawem świeckim i Konstytucją RP nie jest donkiszoterią. Jest żelazną logiką, od której nie wolno robić odstępstw. Jeśli rodzic ma władzę, żeby w imieniu dziecka zapisać dziecko do jakiejś organizacji, to ma też władzę, żeby je wypisać. I nie ma znaczenia, co na ten temat sądzi kościół, w co wierzy i jaką ciemnotę nam wciska.

    Reply

 38. Sat, to co piszesz, zupełnie nie ma odniesienia do naszej rzeczywistości. Jakbyś mieszkał nie w Polsce tylko w jakiejś idealnej społeczności… wśród ludzi świadomych, rozumnych, prawych i wolnych od zakodowanych doktryn i sztucznych wartości. Zastanów się nad tym spokojnie.

  Reply

  • Ależ ja właśnie widzę, że nie wszystkie osoby nie są świadome, rozumne i wolne od zakodowanych i sztucznych wartości. Ja się po prostu nie godzę na argumenty tych osób. Przecież o to właśnie nam chodzi, żeby tworzyć coraz szersze grono osób świadomych i nie godzących sie na propagandę kościelną, prawda? Mam za to przepraszać? Mam, jak ty, ulec presji ciemnej masy? Dlaczego ode mnie tego wymagasz?

   Reply

 39. Proszę o poradę. Oświadczenie woli wysłałem 26.11.15. Po kilku dniach przyszła zwrotka z datą odbioru 01.12.15. Odpowiedzi nie ma do tej pory (może oszczędzają na znaczkach). Czy dowiadywać się w kancelarii czy wpis został dokonany czy już myśleć o złożeniu skargi, oczywiście współpracując z Wami?

  Reply

 40. Sądzę, że byłoby lepiej, gdyby umieścić gdzieś prostą instrukcję co zrobić, żeby wystąpić, bez tłumaczeń prawnych i zalinkować to w widocznym miejscu, by było łatwo to znaleźć 🙂

  Reply

 41. Muszę się zastanowić. Od kilku lat mnie „korci” aby się stamtąd wypisać. Tylko że ja chciałbym całkowicie. Tak że nie jestem „katolikiem odstępcą” tylko całkowicie, zacierając wszelkie ślady. Pogrzebałem trochę w internecie i wiem, że to niemożliwe. Muszę chyba z tym jeszcze trochę poczekać, ale te informacje mi się na pewno przydadzą w przyszłości. Dzięki. 🙂

  Reply

 42. Wysłałem do parafii chrztu formularz wystąpienia. W odpowiedzi otrzymałem jedynie wydruk dekretu KEP o wystąpieniach z 19 lutego 2016 w myśl którego mam iść w tej sprawie do parafii zamieszkania.
  Jaki więc powinien być mój kolejny krok? Iść do tej parafii czy rozpoczynać procedurę skargi do GIODO?

  Reply

  • Dziękuję za tę relację. To pierwszy odnotowany przypadek powołania się przez proboszcza na ten dekret. To pokazuje, że mają polecenie pisania o nim z samej góry. Odpowiadając na Twoje pytanie – nie idź do proboszcza, bo nie masz po co natomiast pisać w tej chwili skargę też nie za bardzo jest sens, bo wszyscy czekają na kolejny przełom w tej sprawie, spodziewany w maju. Bez niego nie ma nawet na co się powoływać. Napisz na admin@wystap.pl w maju. Sprawa Ci nie ucieknie a coś się wykluje z tego chaosu, który jest w tej chwili.

   Reply

 43. Mam pytanie. Jeśli już był ten temat omawiany to przepraszam.
  Czy to świadectwo chrztu jest niezbędne? Ja mojego nie mam, nigdy go nie potrzebowałam a z tego co wiem to oni pytają po co chce się uzyskać jakiś papier. No i co, pójdę i powiem, że do wystąpienia? A jak mi nie dadzą? Może ze świadkiem trzeba iść? Mój mąż z kolei musiałby się udać do odległej miejscowości. Orientuje się ktoś czy takie sprawy da się załatwić pocztą? Z góry dziękuję za rady.

  Reply

  • Na szczęście z tymi świadkami dali już sobie całkiem spokój więc to Ci odpada z automatu. Odpowiedź jest w FAQ punkt 16. Generalnie: jeśli nie masz w domu a parafię chrztu w tej samej miejscowości to idź i grzecznie poproś. Sprawa jest istotnie dość śliska. Najlepiej powiedzieć dyplomatycznie, że stwierdziłaś, że nie masz i chcesz uzupełnić ten brak i mieć w domu w dokumentach. Bądź uprzejma i czasem nie strasz żadnym sądem, prokuraturą i innymi głupstwami, bo wylecisz z kancelarii jak niepyszna i tyle tego będzie. Jeśli trafisz na przystępnego proboszcza to jest szansa na załatwienie sprawy kulturalnie i z pewnym niedomówieniem. Jeśli będzie naciskać to się sprawa komplikuje i pewnie nie da, ale wtedy wiesz, że zrobiłaś co mogłaś „po dobroci”. Jeśli chodzi o męża to niech zadzwoni i poprosi przez telefon o wysłanie do siebie. Były przypadki, że działało.

   Reply

 44. Bardzo mi Pan pomógł, dziękuję za cenne wskazówki – rozpoczynam batalię. 😉

  Reply

 45. Mam pytanie czysto teoretyczne i wynikające tylko z ciekawości. Czy jeśli ktoś kiedyś był świadkiem chrztu i potem dokonał apostazji to czy według KK taki chrzest pozostanie ważny?

  Reply

 46. Czy skan dowodu jest konieczny a jeżeli tak to czy zasłonięcie PESEL będzie ok? Wolę nie ujawniać swoich poufnych inf zwłaszcza tej instytucji…

  Reply

  • Tak, jest konieczny, bo podajesz awers dowodu osobistego i tak ma być a nie udawanie, że coś robisz tak żeby tego nie zrobić. Jeśli chcesz to zrobić dobrze to zrób zgodnie z instrukcją albo w ogóle daj sobie spokój.

   Reply

 47. Witam, dzisiaj wysłałem zgodnie ze wzorem. Czekam.

  Reply

 48. Napisałam do parafii chrztu i dzisiaj przyszła odpowiedź proboszcza, że nie uwzględnia mojego wniosku i mam się OSOBIŚCIE zgłosić do parafii miejsca zamieszkania… :/ I co teraz? Pisać skargę do GIODO?

  Reply

  • Dalsze zasypywanie Biura GIODO tymi skargami nie ma sensu a nawet ocierałoby się o perwersję. Na poziomie indywidualnym czyli dla Ciebie też nie ma, bo to trwające latami zbieranie makulatury z której kompletnie nic nie wynika. Nie chcę żebyś się męczyła bez potrzeby i efektu. Czyli w dwóch słowach: nie pisać. Potwierdzasz, że proboszczowie w całej Polsce mają przykazanie z samej góry grzecznie odpowiadać, że mają dekret KEPu – i za to dzięki – a sam dekret KEPu w zasadzie masz za sobą czyli nie bardzo masz po co tam iść. Inaczej mówiąc pod tym kotłem jest już dostatecznie napalone i wystarczy czekać co się ugotuje.

   Reply

   • Witam, u mnie dzisiaj to samo. Napisali, że szanują moją wolę ale muszą być pewni co do mojej tożsamości oraz autentyczności podpisu (choć podpisałem się tak jak w DO, którego skan zgodnie ze wzorem załączyłem do oświadczenia). Wysłali mnie do parafii miejsca zamieszkania i poddać się apostazji. Cyrk. Co robić w danej sytuacji? Jeśli czekać to na co?

    Reply

 49. Ktoś z was próbował się wypisać z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pawosławnego? Bo niestety serwis skierowany i poświęcony jest głownie dla „członków” KRK.

  Reply

  • Serwis jest poświęcony głównie zakończeniu żenującego przywileju kościołów niepodlegania Ustawie o ochronie danych osobowych groteskowo zapisanego w jakimś „i 3”. Ponieważ państwo utrzymywało go w latach 1997-2010 i robiło samo z siebie idiotę dogadzając biskupom, jedyną metodą na jego podważenie stała się batalia o tzw. „wystąpienie po włosku”, która dotyczy głównie KRK. Cerkiew jest dla nas nieistotna ponieważ nie ma ani świadectw chrztu ani teatrzyku z występowaniem w który sami duchowni nie wierzą, że jest wystąpieniem. Jeśli Ci nie po drodze to nie praktykujesz i tyle.

   Reply


Dodaj swoją opinię